Innovatief leerlandschap voor een lerend Vlaanderen

Inspireren tot innovatie

De Vlaamse Economie staat het volgende decennium voor enkele belangrijke uitdagingen om de concurrentiekracht van de regio te versterken. Om de productiviteit en de competitiviteit van vooral de kleinere ondernemingen terug te laten stijgen is het belangrijk de (potentiële) ondernemers en hun medewerkers sneller te laten kennismaken met de nieuwe businessmodellen en innovaties die hun sector en (ontluikende) waardeketen beheersen.

De verschillende transformaties zoals digitalisering, vergrijzing, circulaire economie, klimaatverandering,…  vragen een continue evolutie in onze vaardigheden. Daarnaast daagt de veranderende maatschappij ook de huidige methodes van klassikaal leren uit. VLAIO ondersteunt de noodzakelijke evoluties in ons opleidingsveld  via verschillende actielijnen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke transities.

Inspireren tot innovatie 

VLAIO inspireert de opleidingsversterkers vanuit de evoluties in het innovatielandschap via diverse innovatieprojecten in het VLAIO-netwerk zoals I-learn, EdTech projecten, TETRA,…

VLAIO ondersteunt hiervoor de cluster EdTech Station met als doelstelling de samenwerking tussen bedrijven, start-ups, onderzoekers en opleidingsverstrekkers te versterken. Een sterk ecosysteem bevordert zo de innovatie en kennisverspreiding.

Daarnaast betrekt VLAIO ook opleidingsverstrekkers bij de proeftuinen industrie 4.0, waar bedrijven kennismaken met technologieën en concepten die de digitale transformatie van maakbedrijven ondersteunen.

De afgelopen jaren vloeiden zo inzichten en kennis door naar diverse opleidingen, zoals dit recent ontwikkelde postgraduaat rond industrie 4.0 dat inzichten uit minstens drie proeftuinen heeft geïntegreerd (Smart Maintenance, Machine Upgrading 4.0, MES4SME). 

In de zes lopende proeftuinen rond menselijk kapitaal (deels met ESF-steun) werden opleidingsverstrekkers opgenomen in de consortia met de bedoeling om de ontwikkelde begeleidingstrajecten op te nemen in hun opleidingen.

Daarnaast bekijken we hoe we de kennisverspreiding vanuit de proeftuin ‘Technologie voor Werkbaar werk’ kunnen versterken via de doorstroom naar opleidingstrajecten.