Innovatief leerlandschap voor een lerend Vlaanderen

Ondernemersvorming door de Syntra’s en andere opleidingsvertrekkers

Ondernemersvorming is de verzamelnaam voor alle competentieversterkende initiatieven gericht op toekomstige of gevestigde ondernemers. Via twee ondersteuningsprogramma’s zet VLAIO de schouders onder deze initiatieven.

1. De open oproep ondernemersvorming

De open oproep biedt gerichte ondersteuning voor opleidingsverstrekkers om het aanbod toekomstgericht te maken zodat onze ondernemers en de kmo-medewerkers de noodzakelijke competenties hebben om de transities te ondersteunen. VLAIO zet binnen het opleidingsaanbod in op co-creatie tussen opleidings- en onderwijsverstrekkers, innovatieactoren én bedrijven. 

De open oproepen zijn overheidsopdrachten met als doel een specifiek aanbod van opleidingen te creëren of opleidingen de ruimte te geven zich te herwerken. De focus van deze opdrachten worden bepaald vanuit een brede stakholderbevraging ontwikkelt VLAIO jaarlijks een programma van op te starten overheidsopdrachten. 

De focus van de open oproep ligt op korte maar diepgaande opleidingstrajecten die: 

 • Inzetten op belangrijke economische transformaties
 • Flexibel, vraag-gestuurd inspelen op acute opleidingsnoden of actuele beleidsthema's
 • Inhoudelijk of methodologisch experimenteel zijn
 • Bestaande opleidingen actualiseren en verdiepen om tegemoet te komen aan innovaties en toekomstgerichte transformaties

Naast het organiseren van de opleidingen, is er binnen de open oproep ook ruimte voor het ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen.

In 2022 werden met de open oproep ingezet op volgende thema’s:

 • Circulaire en energiezuinige bedrijfsstrategieën en -processen 
 • Cybersecurity en datagedreven digitalisering (incl. artificiële intelligentie)
 • Groene en digitale competenties
 • Ecodesign of circulair ontwerp
 • State-of-the-art e-commerce

2. Steun aan de centra ondernemersvorming SYNTRA

De erkende centra ondernemersvorming SYNTRA zijn dé actoren voor ondernemersvorming binnen het ecosysteem van ondernemen en innoveren die het levenslang leren van ondernemers en hun medewerkers mee vormgeven. Levenslang leren via de SYNTRA moet de Vlaamse ondernemers in staat stellen om vakmanschap te leren en te behouden, internationaal te concurreren, disrupties het hoofd te bieden én voorloper te zijn in de ontluikende waardeketens rond maatschappelijke transities als digitalisering, klimaat & energie, circulaire economie, … 

Als actor binnen het VLAIO-ecosysteem geeft SYNTRA mee vorm aan 3 essentiële maatschappelijke transities: 

 • De ondernemende samenleving;
 • De innoverende samenleving;
 • Het levenslang leren van de kmo-ondernemer en de kmo-medewerkers.

Bij SYNTRA gaat het vaak om praktijkgerichte opleidingen, maar ook individuele coaching en begeleiding in het kader van een breder opleidingstraject kunnen hier deel van uitmaken. SYNTRA richt zich hierbij op het faciliteren van de professionele ambitie van de cursisten. Ze organiseren geïnstitutionaliseerde opleidingen met diepgang, met een onderbouwd curriculum, dat tot stand komt in samenwerking met het bedrijfsleven en/of sectororganisaties.

Transversaal in elke module en traject ligt de focus op ondernemingszin en innovatiegerichtheid, zodat mensen zonder ondernemersaspiratie die aspiratie alsnog kunnen krijgen tijdens hun professioneel leertraject. De Syntra richten zich hierbij zowel naar potentiële ondernemers als naar al ervaren ondernemers, zowel met generieke als sectorspecifieke opleidingen.

De SYNTRA-trajecten typeren zich ook door hun geïntegreerde aanpak. De geïntegreerdheid blijkt uit het feit dat de ondernemerscompetenties en ondernemerszin voortdurend verweven zitten in de bijgebrachte kennis en opgedane praktijkervaring. Leren door ondernemen over ondernemen is het credo. 

SYNTRA