Begeleidingstrajecten ondersteunen shift naar industrie 4.0

Publicatiedatum
Van digitale werkinstructies tot het werken met augmented reality en dronedata: in zes nieuwe projecten worden de komende twee jaar begeleidingstrajecten ontwikkeld die bedrijven helpen bij het in gebruik nemen van dit soort digitale technologieën. In zes video’s stellen we ze aan je voor!

Technologie is slechts één aspect van de transitie naar industrie 4.0. Minstens even belangrijk is de impact op de organisatie en de medewerkers. Daarom slaan 11 voormalige industrie 4.0-proeftuinen de handen in elkaar met sectororganisaties, HR-specialisten en opleidingsfondsen. Doel: het ontwikkelen én testen van begeleidingstrajecten, zodat bedrijven de stap kunnen zetten naar industrie 4.0 zónder hun menselijk kapitaal uit het oog te verliezen.

De projecten bouwen verder op technologieën die in de industrie 4.0-proeftuinen gedemonstreerd worden. Met steun van het Europees Sociaal Fonds én het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

In onderstaande video's stellen we alle projecten een voor een aan jou voor. De begeleidingstrajecten worden ontwikkeld en getest in nauwe samenspraak met bedrijven. Ben je geïnteresseerd of zelfs bereid om een begeleidingstraject te testen bij jou op de werkvloer? Neem dan contact op met de projectleider via onderstaande contactgegevens.

1. XR@Work: focus op virtual en augmented reality

Augmented en virtual reality zijn bij uitstek geschikt om nieuwe medewerkers en zij-instromers snel op weg te helpen. Dit project helpt bedrijven bij het in gebruik nemen van deze technologieën. Gedaan met dikke manuals en bijeengeplakte handleidingen.

Projectpartners: EDM-UHasselt, WTCB, Howest, Skilliant, Syntra PXL

Contact: fabian.difiore@uhasselt.be 

2. Digitalent 4 Industry: de sprong naar condition based maintenance

Maakbedrijven halen meer dan ooit data uit hun machineparken. Dit maakt de weg vrij voor extra productiviteit en efficiëntie, bijvoorbeeld dankzij conditioneel of zelfs predictief onderhoud. Maar dan moeten technici en ingenieurs wel over de juiste competenties beschikken om data te interpreteren en betrouwbaar te houden. Dit project brengt alle stappen die hiervoor nodig zijn in kaart.

Projectpartners: Flanders Make, KU Leuven-campus Brugge, BEMAS

Contact: christophe.bruynseraede@flandersmake.be 

3. BOOT: begeleiding bij operator-ondersteunende technologie 

Met zogenaamde 'assistieve' technologieën, zoals lichtprojectiesystemen, digitale werkinstructies en cobots, ondersteunen bedrijven niet alleen hun medewerkers, maar garanderen ze ook honderd procent kwaliteit aan hun klanten. Flanders Make, imec en VDAB brengen in dit project in kaart hoe bedrijven deze technologieën kunnen implementeren. En dit zowel voor maatwerkbedrijven als voor reguliere maakbedrijven.

Projectpartners: Flanders Make, imec, VDAB 

Contact: ESF-540-BOOT@flandersmake.be 

4. WIDE: innoveren in een digitale omgeving

Digitalisering heeft een grote impact. Niet alleen op individuele medewerkers, maar ook op de hele organisatie van bedrijven. Van hun logistieke processen, over de productie tot en met de interactie met klanten. Dit WIDE-project (Workplace Innovation in a Digital Environment) zal bedrijven uit de voedings-, textiel- en houtsector ondersteunen bij zo'n breed transformatieproces. Binnen het project wordt gemikt op twee testtrajecten binnen elke sector. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden!

Projectpartners: Sirris, Flanders' FOOD, ILVO, Workitects, Alimento, Woodwize, Cobot

Contact: karl.boumans@flandersfood.com

5. Dronedata: voor toepassingen in industrie en landbouw

Van operatoren tot data-analisten en leidinggevenden: de inzet van drones voor industriële of landbouwtoepassingen heeft een impact op de hele organisatie. Dit project gaat na wat juist de behoefte zijn van elk van deze profielen én hoe bedrijven eraan tegemoet kunnen komen.

Projectpartners: Flanders Make, IDEWE, ILVO, VITO, PC Fruit, Syntrum 

Contact: wouter.lammens@flandersmake.be

6. CHAIN: datadelen doorheen de agrovoedingssector

Landbouw- en voedingsbedrijven blijven niet achter wat digitalisering betreft. Integendeel: juist door in deze sectoren data te delen doorheen de hele keten, zijn enorme winsten te boeken. Maar hoe doe je dat als bedrijf? En welke technische en juridische bagage hebben je medewerkers daarvoor nodig? Op deze en nog veel meer vragen biedt dit project een antwoord.

Projectpartners: Flanders’ FOOD, ILVO, Workitects, Alimento

Contact: chain@ilvo.vlaanderen.be 

Delen: