Verweven werklocaties

Wat is de subsidie verweven werklocaties?

Projecttype Verweefcoaching

Dit projecttype omvat de aanstelling van een verweefcoach. Het kan gaan om een nieuwe verweefcoach of een verlenging van de huidige maar de focus ligt op de spilfiguurfunctie. 

De functie van de verweefcoach is het behoud van bedrijvigheid in het woonwerkweefsel.  De verweefcoach neemt een bemiddelende positie in tussen verschillende partijen. Hij/zij bewaakt en versterkt de goede verstandhouding tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid, begeleidt bedrijven in hun groeitraject en stuurt mee hun locatiebeslissingen in functie van de buurt en het beleid. Zo kan de verweefcoach de verwevenheid van economische activiteiten in stand houden en robuuster maken.

Projecttype Leegstandsbeheer

Dit projecttype omvat de aanstelling van een langstandsbeheerder (persoon) of samenwerking met een leegstandsbeheerorganisatie. Doel is het implementeren van een beleid dat enerzijds zorgt voor een betere identificatie van leegstaande bedrijfsruimten en anderzijds inzet op de invulling ervan, door het eventuele tijdelijk in beheer nemen van problematische panden waarvoor (tijdelijke) gebruikers worden gezocht, de afstemming met eigenaars over de doelgroep bij een vermarkting van leegstaande panden.

Projecttype Projectregie

Dit projecttype omvat de aanstelling van een projectregisseur voor voormalige bedrijfssites van (boven)lokaal of specifiek economisch belang, i.e. (strategisch gelegen) locaties die verloren dreigen te gaan voor economische (her)invulling.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail