Verweven werklocaties

Hoeveel subsidie kan je krijgen voor projecten verweven werklocaties?

Voor deze maatregel is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. 

De subsidie bedraagt 50% van de bewezen subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per gemeente. 

Tot de subsidiabele kosten worden gerekend:

  • personeelskosten
  • 15% overhead op de personeelskosten
  • Externe prestaties, i.e. door gemeentelijke autonome bedrijven, intercommunales of leegstandsbeheerorganisaties, met uitzondering van btw.
Venster sluiten

Kunnen subsidies rechtstreeks toegekend worden aan de externe dienstverlener?

Ja. In dat geval dient een samenwerkingsovereenkomst met de dienstverlener te worden gevoegd bij de projectaanvraag. De gegevens van de dienstverlener als begunstigde van de subsidie kunnen worden opgeladen in de applicatie bij projectaanvraag en aanvraag tot uitbetaling.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.