Verweven werklocaties

Wat gebeurt er na de aanvraag van de subsidie verweven werklocaties?

De beslissing over toekenning van de subsidie gebeurt per Ministerieel Besluit. 
Bij een positieve beoordeling en selectie krijgen zowel de aanvrager als de begunstigde een e-mail met een link naar de portaalsite om de uitbetaling van de subsidie aan te vragen. 

Van zodra de datum van aanvang van het project bekend is (ten vroegste vanaf de beslissingsdatum van toekenning van de subsidie), maakt de aanvrager deze over aan ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

Aanvraag uitbetaling en rapportering

De aanvraag tot uitbetaling kan gebeuren telkens na afloop van een werkingsjaar: 30% na het eerste werkingsjaar, 30% na het tweede werkingsjaar en een saldo van 40% na afloop van het project. 

Bij afloop van het project worden via het rapportageformulier de belangrijkste resultaten en outputs van het project gerapporteerd.

Venster sluiten

Wie vraagt de uitbetaling aan en dient de rapportering in?

Bij een positieve beslissing krijgt de aanvrager een mail met een link naar de portaalsite waar de betalingsaanvraag en bewijsstukken kunnen ingediend worden. In geval van een andere begunstigde dan het lokaal bestuur zullen beiden deze mail met link ontvangen. Op die manier kan het lokaal bestuur de uitbetalingsaanvragen mee opvolgen. Het is wel steeds de begunstigde zelf die de uitbetaling aanvraagt.

Wanneer kan de uitbetaling worden aangevraagd?

Het project dient aan te vangen uiterlijk binnen het jaar na de positieve beslissing van de minister bevoegd voor Economie tot toekenning van de subsidie. Vanaf wanneer deze datum gekend is, wordt deze meegedeeld via ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. De eerste schijf kan aangevraagd worden na afloop van het eerste werkingsjaar, de tweede schijf na afloop van het tweede werkingsjaar, de derde schijf na beëindiging.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.