Verweven werklocaties

Hoe vraag je de subsidie verweven werklocaties aan?

Deze subsidie vraag je aan via de roze knop “aanvragen” in het menu hierboven.

Een aanvraag indienen per post of via e-mail is niet mogelijk. 

 • 1

  De ‘aanvrager’, met name de gemeente, vult haar ondernemingsnummer (KBO) in, evenals de naam en mailadres van de contactpersoon binnen de gemeente.

  Deze contactpersoon krijgt een e-mail met daarin een gepersonaliseerde link naar de aanvraagpagina. Via deze link kan de aanvraag worden opgemaakt en ingediend. Zolang de aanvraag niet definitief is ingediend, kan je via de link naar de aanvraag terugkeren.

  Als de e-mail niet na 15 minuten ontvangen is, kan je contact opnemen via ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.

 • 2

  Via de gepersonaliseerde link start je de aanvraag tot subsidie.

  Het indienen van de subsidieaanvraag verloopt via 5 opeenvolgende stappen. Na elke stap worden de ingevulde gegevens van de aanvraag automatisch opgeslagen opgeslagen zodat je er later kan aan verder werken. Eens je aanvraag  is ingediend, kan je niets meer wijzigen. 

  Hierna volgt een korte toelichting per in te vullen stap/tabblad:

  • Stap 1: In een eerste stap vul je de gegevens in van de rechtsgeldig vertegenwoordiger (= burgemeester of algemeen directeur)  en vul je de contactgegevens aan van de gemeentelijke contactpersoon.  Je kan hier aangeven of de steun wordt aangevraagd voor een ‘andere begunstigde.
  • Stap 2: Als de steun wordt aangevraagd voor een ‘andere begunstigde’ (bv. een autonoom gemeentebedrijf of leegstandsbeheerinstantie), word je doorverwezen naar stap 2 waarbij het betreffende ondernemingsnummer, rekeningnummer voor uitbetaling van de subsidie, gegevens contactpersoon dienen ingevuld te worden. Belangrijk hierbij is dat een akkoord of samenwerkingsovereenkomst van de gemeente met de begunstigde wordt opgeladen als bijlage, waarin vermeld wordt dat de begunstigde het project zal uitvoeren. 
  • Stap 3: Als de gemeente aanvrager en begunstigde is, komt men automatisch bij stap 3 terecht.  Hierin komen de projectgegevens waarbij je in de projecttitel aangeeft over welk projecttype de aanvraag gaat: Verweefcoach, Leegstandsbeheer of Projectregie. Bijkomend in deze stap worden de aanvraagdocumenten opgeladen: een projectaanvraag (motivatienota) en projectbegroting zijn verplicht. Ook overige bijlagen kunnen toegevoegd worden. 
  • Stap 4: Enkel de burgemeester of de algemeen directeur kan zich akkoord verklaren dat alle ingevulde gegevens en documenten naar waarheid, correctheid en volledigheid zijn ingevuld. Laatstgenoemden verbinden zich er tevens toe alle nodige bijkomende inlichtingen te verschaffen en het Agentschap Innoveren en Ondernemen onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer er zich belangrijke wijzigingen tijdens het ingediende project zouden voordoen.
  • Stap 5 tenslotte geeft een overzicht van de ingevulde gegevens, waarna je finaal de aanvraag kan bevestigen. Om hier nog wijzigingen aan te brengen, dien je terug te gaan naar de vorige stappen waar de gegevens zijn ingevoerd.
 • 3

  Na het indienen van de subsidieaanvraag krijg je van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een automatische ontvangstbevestiging via e-mail met als bijlage een samenvatting van je ingediende subsidieaanvraag.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail