Verweven werklocaties

In 't kort

Subsidie voor de uitbouw en bestendiging van een economisch verwevingsbeleid.

Steden en gemeenten kunnen een subsidie bekomen van 50% van de personeelskosten of externe prestaties met een maximum van € 200.000 voor het aanstellen van een verweefcoach, het uitbouwen van leegstandsbeheer of projectregie voor een periode van drie jaar.

De projecten hebben als doel dat in het woonwerkweefsel ruimte behouden blijft voor economische activiteiten naast andere functies als wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen. 

Er is momenteel geen oproep

Samengevat

Voor wie?
gemeenten
Voor wat?
aanstelling verweefcoach, samenwerking met leegstandsbeheerinstantie en projectregie
Bedrag
50% van de bewezen subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per gemeente

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail