Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–trajecten: ontwikkelen van een aanbod in de vrije tijd voor en met jongeren 14+

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Bedrag

Het budget voor deze oproep is 2 miljoen euro.

Het maximale steunbedrag per project bedraagt 70.000 euro.

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten.

Bijkomende toelichting rond steun toekenning vind je in de handleiding en voor de aanvaardbare kosten wordt verwezen naar de controlerichtlijnen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail