STEM–partnerschappen: ontwikkelen van STEM-trajecten

Rapportering en uitbetaling van de subsidie STEM-partnerschappen

De steun zal worden uitbetaald in 3 schijven.  

  • 40% bij de start 
  • 40% halverwege de looptijd van het project en op voorwaarde dat er een tussentijds kwantitatief en kwalitatief verslag wordt ingediend
  • 20% na afloop van het project op voorwaarde dat de indiener een eindverslag indient en de noodzakelijke verantwoordingsstukken gekoppeld aan de begroting voorlegt

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail