STEM–ontwikkelaars

Wie komt in aanmerking voor de subsidie STEM-partnerschappen?

De doelgroep van deze call zijn partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers.  

De projectorganisatie zorgt ervoor dat iedere actor in het samenwerkingsverband zijn specifieke expertise kan inzetten. Een inbedding in bestaande werkingen en het verbinden met lopende en/of geplande initiatieven heeft de voorkeur. 

Minstens één partner heeft een werking gericht op jongeren 14+.

Er moet steeds een actor betrokken zijn die het aanbod na ontwikkeling zal opnemen in de eigen werking en verder uitrollen.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail