STEM–partnerschappen: ontwikkelen van STEM-trajecten

Wat is de subsidie STEM-partnerschappen?

De doelstelling van deze oproep is het ontwikkelen en proefdraaien van innovatieve en authentieke STEM-trajecten met en door jongeren, die zich afspelen in de leefwereld van de jongeren en verbinding maken met toekomstige loopbanen. 

De activiteiten binnen deze STEM-trajecten worden ontwikkeld in samenspraak met de stakeholders en moeten gekoppeld zijn aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Meer in het bijzonder verwijzen we naar de 3 transitieprioriteiten: digitalisering, circulaire economie, energie & klimaat.

De activiteiten die worden gezien als STEM-trajecten vertrekken vanuit de principes zoals beschreven bij de STEM-academie erkenningscriteria.

Een manier van aanpak kan het gebruik van de methodiek ‘living lab’ zijn. Daarbij co-creëren onderzoekers, ondernemers, professionals, gebruikers, beleidsmakers en/of burgers samen in een levensechte experimenteeromgeving om oplossingen te ontwikkelen voor uitdagende maatschappelijke problemen.

Deze opdracht wordt verder geconcretiseerd in de handleiding.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail