STEM–ontwikkelaars

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe een aanvraag indienen voor de subsidie STEM-partnerschappen?

De indiening verloopt in twee fasen.

Heb je een idee? Meld dit dan voor 20 juni aan bij STEM@vlaio.be via het daarvoor bestemde formulier ideeënfiche. Indieners kunnen in de week van 3 juli 2023 hun eerste idee mondeling toelichten. Schrijf je hiervoor in via het inschrijvingsformulier.

In een tweede fase worden de projecten in detail uitgeschreven.

Het gebruik van het aanvraagformulier en de begrotingstemplate is verplicht.

De definitieve indiening gebeurt via een online indieningsplatform. Dit platform is bereikbaar via de roze knop ‘aanvragen’ in het menu hierboven. De uiterlijke indieningsdatum is 6 oktober 2023 om 23.59 uur. De datum en het uur van ontvangst op de server van VLAIO geldt als bewijs.

Raadpleeg voor verdere details de handleiding.

Venster sluiten

Is het de bedoeling dat de ontwikkelaar tijdens het project reeds uitrolt?

Het ontwikkelen van een traject moet steeds op zijn minst uitgetest worden. Meerdere proefdraaien kunnen opgenomen worden in het project. Er moet steeds een actor betrokken zijn die het aanbod uitrolt tijdens het project en nadien opneemt in zijn eigen werking.

Mag de ontwikkelaar tevens ook de uitroller zijn?

De ontwikkelaar kan tevens uitroller zijn, maar steeds binnen een partnerschap binnen de quadruple helix.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Adres
VLAIO
Telefoon
E-mail