STEM–ontwikkelaars

In 't kort

De Vlaamse regering wil blijven inzetten op het vergroten van het draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap bij de Vlaming. Enerzijds om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, anderzijds ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen. Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ ondersteunt de Vlaamse regering STEM-partnerschappen en STEM-academies voor het realiseren van positieve STEM- ervaringen buiten het schoolcurriculum bij kinderen en jongeren. 

Voor het versterken van het aanbod binnen het netwerk van STEM-academies nodigt deze oproep ontwikkelaars, partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers uit om STEM-trajecten te ontwikkelen en uit te rollen. Deze STEM-trajecten moeten focussen op maatschappelijke uitdagingen en inspelen op de drie transitieprioriteiten, nl. digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat.

Heb je een idee? Meld dit dan voor 20 juni aan bij STEM@vlaio.be via het daarvoor bestemde formulier Ideeënfiche. Indieners kunnen in de week van 3 juli 2023 hun eerste idee mondeling toelichten. Schrijf je daarvoor in via het inschrijvingsformulier.

Er is momenteel geen oproep

Samengevat

Voor wie?
Partnerschappen gebaseerd op de quadruple helix met een effectieve vertegenwoordiging binnen het project van zowel kennisinstellingen, bedrijven, overheden als burgers.
Voor wat?
Ontwikkelen en proefdraaien van innovatieve en authentieke STEM-trajecten met en door jongeren, die zich afspelen in de leefwereld van de jongeren en verbinding maken naar toekomstige loopbanen.
Bedrag
maximaal € 100.000 per project

Delen:

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail