STEM–partnerschappen: ontwikkelen van STEM-trajecten

Hoeveel bedraagt de subsidie STEM-partnerschappen?

Het budget voor deze oproep is € 1,25 miljoen.

Het maximale steunbedrag per project bedraagt € 100.000. De subsidie wordt maximaal toegekend voor een periode van 24 maanden.

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten.

Bijkomende toelichting rond steun toekenning vind je terug in de handleiding en voor de aanvaardbare kosten wordt verwezen naar de controlerichtlijnen.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail