Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

Terug naar Vervolgstappen

Beroep aantekenen

Werd uw aanvraag volgens u onterecht geweigerd? Dan kan u een herziening van de beslissing aanvragen.

Deze beroepsprocedure geldt voor landbouwtrajecten en landbouwtrajecten in clustercontext.

Wettelijk kader

De voorwaarden om een herziening aan te vragen worden beschreven in hoofdstuk 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector. U vindt deze ook toegelicht in de referentiedocumenten in de beslissing tot subsidietoekenning.

Welke info vindt u in dit besluit?

Hieronder vindt u een korte toelichting bij de tekst uit het besluit van de Vlaamse Regering. Deze toelichting is enkel informatief en dient niet ter vervanging van de reglementaire tekst die steeds voorrang heeft.

  • 1

    Een verzoek tot herziening is enkel mogelijk door een aangetekende brief te sturen binnen een termijn van twintig werkdagen na kennisgeving van de beslissing tot weigering. Deze brief stuurt u naar dit adres.

    Het verzoek tot herziening somt de elementen op uit de beslissing waarmee u niet akkoord gaat met daarbij een puntsgewijze argumentatie tot weerlegging van de beoordeling van het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.
    U kan daarvoor inzage vragen in het dossier dat ter beslissing werd voorgelegd bij het beslissingscomité.

  • 2

    Het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen beslist binnen dertig werkdagen na ontvangst van het verzoek over uw verzoek.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail