Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep landbouw (LA)-trajecten 2023-2024

Praktische modaliteiten

De oproep LA-trajecten wordt opengesteld op 14 juli 2023.

Projectaanvragen indienen kan enkel via het onlineportaal tot dinsdag 28 november 2023 om 12:00u ‘s middags. Hoe je een aanvraag correct indient, is beschreven op de pagina aanvraagprocedure. Je vindt er ook alle nodige documenten voor de opmaak van jouw projectaanvraag.

Opgelet: voor het indienen van een project moeten de meest recente aanvraagtemplate,  template begrotingsaanvraag - kostenmodel en bijhorende handleiding bij het kostenmodel worden gebruikt.

Budget

Het jaarlijkse budget voor de LA-trajecten werd verhoogd tot een totaal van 15,3 miljoen euro, waarvan 5 miljoen euro prioritair wordt gereserveerd voor LA-trajecten rond beleidsthema’s en 10,3 miljoen euro voorbehouden blijft voor reguliere LA-trajecten. 

Prioritair beleidsthema

Om de aansluiting van het programma LA-trajecten bij de beleidsprioriteiten te verzekeren, wordt € 5 miljoen prioritair gereserveerd voor kwaliteitsvolle LA-trajecten die aansluiten bij volgend beleidsthema: reductie van gasvormige emissies in de primaire sector

Dit thema omvat volgende deelthema’s:

  • Vermindering van stikstofemissies in de veeteelt
  • Vermindering van enterische emissies (met name methaan) in de veeteelt
  • Vermindering van emissies (met name methaan en lachgas) bij mestopslag en mestmanagement (dit omvat zowel verwerking als aanwending van mest) in de veeteelt
  • Vermindering van CO2-emissies in de land- en tuinbouw (e.g. via alternatieven voor verwarming op gas)
  • Koolstofopslag in de bodem

LA-trajecten die gericht zijn op het verminderen van één soort emissie (e.g. ammoniak) dienen de nodige aandacht te besteden aan de mogelijke effecten op de uitstoot van andere emissies (e.g. methaan).

Het is de intentie van VLAIO om het beleidsthema van de oproep 2023-2024 verder te zetten voor de oproep 2024-2025. Na de oproep 2023-2024 wordt de thematische aanpak geëvalueerd. Indien nodig, wordt het thema voor de oproep 2024-2025 bijgestuurd.

Projecten die in hoofdzaak gericht zijn op één of meerdere van bovenstaande deelthema’s, komen in aanmerking voor het thematische budget van 5 miljoen euro. Aanvragers dienen in de projectaanvraag aan te tonen dat een project aansluit bij de deelthema’s. Als bij evaluatie blijkt dat het project toch niet aansluit dan wordt het verder behandeld als een regulier LA-traject.

Meer details over deze aanpak zijn te vinden in de handleiding LANDBOUW (LA)-trajecten.

Infosessie en voorbesprekingen

VLAIO organiseert voor de geïnteresseerde projectaanvragers een infosessie op woensdag 27 september 2023 om 9 uur in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.

Inschrijven voor de infosessie is verplicht, via het webformulier en dit tot uiterlijk 20 september 2023.

Voorbesprekingen

Potentiële indieners kunnen een voorbespreking aanvragen op één van de volgende dagen: 

  • woensdag 27 september 2023, in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel, van 10u tot 12u, na afloop van de infosessie
  • vrijdag 29 september 2023 van 9u tot 16u, via MS Teams
  • maandag 2 oktober 2023 van 9u tot 16u, via MS Teams

Inschrijven voor een voorbespreking is eveneens verplicht, via het webformulier en dit tot uiterlijk 20 september 2023.

Indien geen van deze data mogelijk zijn, kan er uitzonderlijk een alternatieve datum worden ingepland tot vrijdag 27 oktober 2023. Gelieve dit tijdig aan te vragen via mail aan landbouw@vlaio.be.

Aan je eventuele aanvraag voor een voorbespreking voeg je een korte samenvatting (1 A4) van jouw projectvoorstel (situering/algemeen doel/concrete doelstellingen/verwachte impact) toe, evenals de vragen die je wenst te behandelen. Dit wordt sterk aanbevolen, teneinde zo goed mogelijk feedback te kunnen leveren.

Kenmerken programma en evaluatieprocedure

De belangrijkste kenmerken, evaluatieprocedure en -criteria worden beschreven in de handleiding landbouw (LA)-trajecten.

De beslissing door het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen wordt voorbereid tegen april 2024.

Na de beslissing wordt een overzicht van de gesteunde LA-trajecten gepubliceerd op deze website.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail