Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Innovatieve bedrijfsnetwerken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Clusters zijn vraaggedreven innovatieplatformen voor het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling en kenniscentra. De clusterorganisaties worden financieel ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen.  Het Vlaams clusterbeleid onderscheidt twee types van clusters, de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken.

Speerpuntclusters zijn grootschalige initiatieven die aansluiten bij belangrijke strategische domeinen voor Vlaanderen. Innovatieve bedrijfsnetwerken zijn kleinere initiatieven die vaak bottom-up ontstaan vanuit bedrijven die willen inzetten op een specifiek – vaak een nieuwe opkomend - domein dat hen kansen heeft om hun competitiviteit te verhogen

Samengevat

Voor wie?
consortia van Vlaamse bedrijven die d.m.v. innovatieve samenwerking hun competitiviteit wensen te verhogen en aangestuurd worden door een clusterorganisatie
Voor wat?
activiteiten in het kader van clustercoördinatie
Bedrag
max. € 150.000/jaar gedurende max. 3 jaar

Delen:

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail