Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Innovatieve bedrijfsnetwerken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Voorwaarden

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid die gemandateerd is door minstens 10 Vlaamse ondernemingen kan een aanvraag voor steun als innovatief bedrijfsnetwerk indienen. De voorwaarden zijn uitvoerig beschreven in de handleiding en hebben o.a. te maken met

  • wie als aanvrager en uitvoerder kan optreden;
  • de mandatering door bedrijven;
  • de wijze van co-financiering;
  • de aard van de activiteiten;
  • ...

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail