Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Innovatieve bedrijfsnetwerken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Steun aan innovatieclusters

Een cluster is een netwerk van bedrijven en andere partijen die openstaan voor samenwerking rond een bepaald thema of domein.

Een cluster is een netwerk van bedrijven en andere partijen die openstaan voor samenwerking rond een bepaald thema of domein. Een goede clusterwerking vereist actieve betrokkenheid en sturing door de bedrijven. Binnen de cluster treedt een clusterorganisatie op als facilitator en vertegenwoordiger van de clusterleden. Een specifieke opdracht van de clusterorganisatie bestaat erin om op maat van de bedrijven activiteiten te organiseren die de actieve samenwerking tussen de clusterleden bevorderen, met als doel de competitiviteit van de bedrijven te verhogen. Via concepten van open innovatie, ketensamenwerking en cross-sectorale werking kunnen bedrijven in de cluster nieuwe producten en diensten of producten en diensten met meerwaarde creëren en nieuwe (buitenlandse) markten ontginnen.

De Vlaamse regering keurde op 4 maart 2016 het besluit goed waarin de steun geregeld wordt voor innovatieclusters in Vlaanderen. De doelstelling van het clusterbeleid bestaat uit het ontsluiten van onbenut economisch potentieel en de realisatie van competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen, via een actieve en duurzame samenwerking tussen actoren.

Er wordt steun voorzien voor innovatieve bedrijfsnetwerken en voor een beperkt aantal speerpuntclusters.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail