Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Innovatieve bedrijfsnetwerken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Bedrag

Innovatieclusters ontvangen maximaal 50 % steun.

De steun aan innovatieclusters bedraagt maximaal 50 %. De overige 50 % wordt ingebracht door de bedrijven die lid zijn van de cluster. Voor elke euro inbreng heeft de Vlaamse overheid een euro steun.

Er is een maximum steunbedrag vastgelegd voor steun aan de clusterorganisatie. Innovatieve bedrijfsnetwerken ontvangen maximum € 150.000/jaar over een periode van maximum 3 jaar.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail