Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Innovatieve bedrijfsnetwerken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Aanvraagprocedure

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid die gemandateerd is door minstens 10 Vlaamse ondernemingen kan een aanvraag voor steun als innovatief bedrijfsnetwerk indienen. De selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken gebeurt via een oproep die door het Hermes-beslissingscomité gelanceerd wordt. Per oproep gaan de ingediende projectvoorstellen met elkaar in competitie en worden na evaluatie enkel de beste voorstellen behouden voor steun.

De selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken gebeurt in twee opeenvolgende selectiefases.

Selectiefases

  • 1

    In fase 1 dienen aanvragers een expression of interest (EOI) in, waarbij op basis van het beknopt projectvoorstel een eerste screening van de projectvoorstellen gebeurt.

  • 2

    In fase 2 wordt op basis van een volledig aanvraagdossier een definitieve beslissing genomen over de te steunen innovatieve bedrijfsnetwerken.

De 2-stapsprocedure moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld overlappende of complementaire clusterinitiatieven aan te moedigen een gemeenschappelijke aanvraag in te dienen in de tweede fase of om projectvoorstellen die beter zouden passen binnen een ander projectkader door te verwijzen.

Een gedetailleerde beschrijving van de aanvraagprocedure en de verschillende te doorlopen stappen is terug te vinden in het document ‘handleiding innovatieve bedrijfsnetwerken’.

Momenteel staat geen oproep open.

De documenten van de oproepen 2015 en 2017 vind je hieronder terug.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail