Info voor projectindieners

Projectoproepen Interreg

Hieronder vind je het overzicht van de verschillende gekende projectoproepen. Onder de kolom “Status” kan je waar mogelijk doorklikken naar de oproeppagina’s. De informatie in cursief is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.

Heb je plannen om een project in te dienen en zit je nog met vragen? Ga naar de contactgegevens voor een overzicht van personen die je kunnen helpen.

DeadlineProgrammaStatusOpmerkingen
8 maart 2024Interreg NoordzeeLopendOproep 4 – stap 2: enkel toegankelijk voor goedgekeurde expressions of interest (stap 1) en voor een herindiening van afgekeurde full applications (stap 2) uit oproep 3 – prioriteit 1.
14 maart 2024Interreg Vlaanderen-NederlandLopendVia deze derde projectoproep wenst het programma € 35 miljoen toe te kennen. Alle thema’s worden opengesteld, behalve het thema ‘duurzaam toerisme’ (SD C3). Het Comité van Toezicht beslist op 19 juni 2024 welke stap 1 voorstellen gepreselecteerd worden. Enkel deze kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers, met deadline 15 november 2024. Het Comité van Toezicht beslist dan op 5 maart 2025 over de ingediende projectaanvragen.
21 maart 2024Interreg Noordwest-EuropaLopendOproep 4 – stap 1 : deze oproep verwelkomt stap 1 indieningen in de negen specifieke doelstellingen van het programma. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht op het monitoringcomité van mei 2024.
15 mei 2024Interreg Frankrijk-Wallonië-VlaanderenVerwachtDeze oproep is de eerste oproep voor microprojecten in Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en verwelkomt grensoverschrijdende projecten met een maximaal totaal budget van 50.000 euro. De opening van de oproep wordt verwacht op 15 maart 2024. De indiening volgt een éénstapsprocedure.
7 juni 2024Interreg EuropeVerwachtOproep 3: Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor interregionale samenwerkingsprojecten. Deze projecten verzamelen beleidsmakers uit verschillende landen in Europa die samenwerken aan een gemeenschappelijk regionaal ontwikkelingsvraagstuk. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht op het monitoringcomité van het 4e kwartaal van 2024.
11 september 2024Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DEVerwachtOproep 2 zal uiterlijk 17 juni 2024 opengesteld worden voor nieuwe stap 1 projectvoorstellen. Enkel projectvoorstellen die door de Stuurgroep van 16 oktober 2024 worden geselecteerd, kunnen daarna hun stap 2 aanvraag doen vanaf 23 oktober 2024. Het is mogelijk dat de timing van deze oproep wordt vervroegd.
September 2024 (tbc)Interreg Noordwest-EuropaVerwachtOproep 4 – stap 2: inhoud oproep nog te bepalen
Oktober 2024 (tbc)Interreg Frankrijk -Wallonië-VlaanderenVerwachtOproep 2 – stap 1: deze oproep betreft de indiening van stap 1 voor klassieke projecten en projectenportefeuilles. Precieze data en informatie zullen nog worden bekend gemaakt.
Januari 2025 (tbc)Interreg Noordwest-EuropaVerwachtOproep 5 – stap 1: inhoud oproep nog te bepalen
1e semester 2025Interreg EuropeVerwachtOproep 4: naar verwachting organiseert Interreg Europe haar 4e oproep in het 1e semester van 2025. Meer precieze data volgen in verband met opening en deadline. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht op het monitoringcomité van het 4e kwartaal 2025.
Juli 2025 (tbc)Interreg Noordwest-EuropaVerwachtOproep 5 – stap 2: inhoud oproep nog te bepalen
November 2025 (tbc)Interreg Noordwest-EuropaVerwachtOproep 6 – stap 1 : inhoud oproep nog te bepalen
April 2026 (tbc)Interreg Noordwest-EuropaVerwachtOproep 6 – stap 2: inhoud oproep nog te bepalen