Info voor projectindieners

Projectoproepen Interreg

Hieronder vind je het overzicht van de verschillende gekende projectoproepen. Onder de kolom “Status” kan je waar mogelijk doorklikken naar de oproeppagina’s. De informatie in cursief is onder voorbehoud en kan nog wijzigen.

Heb je plannen om een project in te dienen en zit je nog met vragen? Ga naar de contactgegevens voor een overzicht van personen die je kunnen helpen.

Deadline

Programma

Status

Opmerkingen

9 juni 2023

Interreg Europe

Lopend

De 2de oproep van het Interreg Europe programma werd gelanceerd op 15 maart 2023. Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor interregionale samenwerkingsprojecten. Deze projecten verzamelen beleidsmakers uit verschillende landen in Europa die samenwerken aan een gemeenschappelijk regionaal ontwikkelingsvraagstuk. Projectvoorstellen kunnen nog tot 9 juni 2023 ingediend worden.

Nog niet gekend

I3

Verwacht

Het Interregional Innovation Investments (I3) Instrument Work Programme 2023-2024 is gepubliceerd. Nieuwe oproepen worden gelanceerd in het 2e kwartaal van 2023, en dit voor “digital, green transition and smart manufacturing challenges linked to issues identified in the New European Innovation Agenda”. Aan geïnteresseerden wordt aangeraden om de website regelmatig te consulteren.

30 juni 2023

Interreg Noordzee

Lopend

Oproep 3: nieuwe aanmeldingen (stap 1) enkel welkom in prioriteit 1. Small-scale projecten zijn toegelaten in prioriteiten 1 (slimme en robuuste economieën), 3 (klimaatbestendigheid en biodiversiteit) en 4 (beter bestuur). Daarnaast is deze oproep eveneens toegankelijk voor stap 2 projecten in alle prioriteiten, mits een eerder goedgekeurde stap 1. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht in het najaar van 2023.

12 juli 2023

Interreg NWE

Lopend

Oproep 2 - stap 2: enkel toegankelijk voor goedgekeurde stap 1 projecten. Deze gesloten oproep voor stap 2 aanvragen opent op 22 april 2023. De ingediende voorstellen worden beslist op het monitoringcomité van eind oktober 2023. 

12 juli 2023

 

 

Interreg NWE

Lopend

Oproep 3 “small scale projects”. De oproep opende op 28 februari 2023. Je kunt je aanvraag indienen tot 12 juli 2023. De ingediende voorstellen worden beslist op het monitoringcomité van eind oktober 2023. 

29 september 2023

Interreg Frankrijk -Wallonië-Vlaanderen

Verwacht

Oproep 1 – stap 2: deze oproep opent op 15 juni 2023 en zal enkel toegankelijk zijn voor projectvoorstellen waarvan stap 1 werd goedgekeurd door het monitoringcomité op 12 – 13 juni 2023.

Eind januari 2024

Interreg Frankrijk -Wallonië-Vlaanderen

Verwacht

Oproep 2 – stap 1: deze oproep opent wellicht in september 2023 en zal normaliter toegankelijk zijn voor projectvoorstellen in alle prioriteiten van het programma.

Maart 2024

Vlaanderen-Nederland

Verwacht

Oproep 3 - stap 1: nieuwe aanmeldingen welkom. Deze oproep opent wellicht najaar 2022 - begin 2023. Volgens planning wordt indicatief 30% van het beschikbare programmabudget opengesteld. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht op het monitoringcomité van juni 2024.

 

Maart-april 2024

 

Interreg NWE

 

Verwacht

 

Oproep 4 – stap 1: in november 2023 opent de 4e projectoproep. Het betreft stap 1 aanvragen.

1e semester 2024

 

Interreg Europe

 

Verwacht

 

Oproep 3: naar verwachting organiseert Interreg Europe haar 3e oproep in het 1e semester van 2024. Meer precieze data volgen in verband met opening en deadline. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht op het monitoringcomité van het 4e kwartaal van 2024.

Maart 2025

Vlaanderen-Nederland

Verwacht

Oproep 4 stap 1: nieuwe aanmeldingen welkom. Deze oproep opent wellicht najaar 2024 - begin 2025. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht op het monitoringcomité van juni 2025.

1e semester 2025

Interreg Europe

Verwacht

Oproep 4: naar verwachting organiseert Interreg Europe haar 4e oproep in het 1e semester van 2025. Meer precieze data volgen in verband met opening en deadline. Een beslissing over de ingediende voorstellen wordt verwacht op het monitoringcomité van het 4e kwartaal 2025.