EFRO - Interreg

Interreg is één van de instrumenten waarmee de Europese Unie grensoverschrijdende, transnationale en EU-brede samenwerkingsprojecten financiert. De financiële middelen voor de ondersteuning van projecten zijn afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Interreg beoogt het grensoverschrijdend oplossen van gezamenlijke uitdagingen in domeinen zoals onderzoek en innovatie, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, duurzaam transport, duurzame energie, biodiversiteit, gezondheid, arbeidsmarkt, levenslang leren en zo meer.

Informatie voor