Info voor projectindieners

Besluitvorming

Beslissingen over preselectie of finale selectie van projecten worden genomen door een Comité van Toezicht waarin (politieke en/of-ambtelijke) vertegenwoordigers zetelen van de regio’s of Lidstaten die deel uitmaken van een programmagebied. De programmasecretariaten lichten de projectdossiers vooraf technisch door en formuleren een onafhankelijk advies en voorstel van beslissing uit ten aanzien van het Comité van Toezicht