Info voor projectindieners

Interreg: iets voor mij?

De publieke projectmiddelen uit de Interreg-programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s die transitieprojecten met een langetermijnperspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers in Europa beter worden. 

De Interreg-programma’s zijn dus in regel geen aangewezen financieringskanaal voor individuele (bedrijfs)projecten of voor projecten met een kortetermijnperspectief.

Echter, via specifiek daarvoor opgezette projectfondsen of -oproepen, wordt in een aantal programma’s wel beperkt ruimte gemaakt voor kleinschaliger projecten, waaronder bijvoorbeeld ook innovatieprojecten tussen samenwerkende kmo's.

Projectresultaten moeten ten goede komen van burgers en ondernemingen in het programmagebied. Een brede verspreiding van die resultaten is daarbij belangrijk.

Projecten hebben vaak een hoog open innovatiegehalte en moeten passen binnen wettelijke kaders inzake o.a. staatssteun, milieu, duurzame ontwikkeling, ….

Je kan deelnemen in een project als projectcoördinator (lead partner) of als meewerkende projectpartner. Bepaalde programma’s voorzien in de mogelijkheid om een lichtere rol op te nemen of slechts voor een deel van de looptijd van een project deel te nemen als sub-partner, partner zonder EFRO-subsidie, of als ‘later toetredende partner’.

Heb je plannen om een projectidee of concept in te dienen en zit je nog met vragen? Bij contactgegevens staat een overzicht van de contactpersonen die jou kunnen helpen.