Info voor projectindieners

Projecten indienen

Interreg-programma’s werken met vooraf gepubliceerde en regelmatige projectoproepen. Dit zijn korte periodes waarin een programma de ‘intake’ van projectvoorstellen organiseert. Werken aan een projectvoorstel doe je dus continu. Anticipeer en wacht niet tot er een projectoproep wordt gepubliceerd om je idee of voorstel aan te brengen. Je kan je projectidee ten allen tijde aftoetsen bij de programma’s. Hetzij via een tool op de programmawebsite, hetzij rechtstreeks bij specifieke contactpersonen.

Projecten kan je enkel indienen tijdens de looptijd van de projectoproep, via een online platform.

Zowat alle programma’s werken met een 2-staps procedure:

  • stap 1: aanvragers dienen een projectconcept in waarna een eerste preselectie plaatsvindt;
  • stap 2: indieners van een goedgekeurd projectconcept, worden uitgenodigd een volledig uitgewerkt projectdossier in te dienen, waarna een finale selectie plaatsvindt.

De termijnen voor het doorlopen van de twee stappen varieert per programma. Reken op een periode tussen de 7 en 12 maanden tussen de indiening van een concept t.e.m. de beslissing over een uitgewerkt projectdossier.