Digitale School: ontwikkelen en uitrollen van begeleidingstrajecten digitale school

In 't kort

De Vlaamse Regering geeft in het Regeerakkoord 2019-2024 aan dat ze van innovatie en digitale transformatie een speerpunt van haar beleid maakt, met oog voor samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen. De impact van digitalisering laat zich op meerdere vlakken voelen. Daarenboven volgen digitale en technologische evoluties elkaar razendsnel op. Onze samenleving evolueert naar een netwerk- en informatiesamenleving. Daarom worden vanuit de beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity, stappen gezet voor de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen. Een stap in dit proces is het versneld transversaal invoeren van de eindterm ‘digitale competentie en mediawijsheid’. Deze is geoperationaliseerd in drie bouwstenen:

  • Met het gebruik van de bouwstenen ‘digitale media en toepassingen, om te creëren, te participeren en te interageren’ en ‘computationeel denken en handelen’ wordt ingegaan op de digitale ontwikkelingen en het belang van basiskennis en goed gebruik van ICT om te kunnen participeren aan de samenleving.
  • Met de bouwsteen ‘verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie’ krijgt mediawijsheid bijzondere aandacht in de eindtermen.

Deze oproep wil trajecten voor leerkrachten(teams) ontwikkelen en uitrollen om zo digitale vaardigheden praktisch aan te kunnen brengen in de lessen. De trajecten worden ontwikkeld op basis van een co-creatief traject met scholen/leerkrachten.

Er is momenteel geen oproep

Samengevat

Voor wie?
samenwerkingsverband van partners met de nodige expertise
Voor wat?
coaching en begeleidingsmogelijkheden voor leerkrachten voorzien
Bedrag
Maximaal € 500.000 per project

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon