Digitale School: lerarenopleiding

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe een aanvraag voor de subsidie digitale school indienen?

In een eerste fase organiseert VLAIO een online infosessie op 31 januari 2024. Meld je aan via dit formulier

In een tweede fase kunnen de projecten in detail uitgeschreven worden. Het gebruik van het aanvraagformulier en de begrotingstemplate is verplicht. Er moet ook een samenwerkingsovereenkomst toegevoegd worden. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet dit aanvraagformulier volledig ingevuld zijn.  

De definitieve indiening gebeurt via een online indieningsplatform. Dit platform is bereikbaar via de gekende roze knop ‘Aanvragen’. De uiterlijke indieningsdatum is 29 maart 2024 om 23.59 uur. De datum en het uur van ontvangst op de server van VLAIO telt als bewijs.

In de handleiding worden de ontvankelijkheidstoets, de beoordelingscriteria en de jurering in details toegelicht.

Venster sluiten

Wat wordt er verstaan onder een lerarenopleiding?

Enkel bestaande lerarenopleidingen kunnen deel uitmaken van een consortium. Strikt genomen wordt verstaan onder een lerarenopleiding:

 1. de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs;
 2. de educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs;
 3. de educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs;
 4. De educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs; 

-> de verkorte educatieve bachelor is een verkort traject binnen de educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs en is geen aparte opleiding

 1. de educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen;
 2. de educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen;
 3. de educatieve masteropleiding Economie;
 4. de educatieve masteropleiding Godsdienst;
 5. de educatieve masteropleiding Lichamelijke Opvoeding;
 6. de educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie;
 7. de educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen;
 8. de educatieve masteropleiding Ontwerpwetenschappen;
 9. de educatieve masteropleiding Talen;
 10. de educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen;
 11. de educatieve masteropleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten;
 12. de educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten.

-> de verkorte educatieve master is een verkort traject binnen de educatieve masteropleiding en is geen aparte opleiding

Kan er 1 project voor alle clusters worden ingediend?

Neen, per cluster 1 project/consortium. Verschillende instellingen van lerarenopleidingen kunnen wel in meerdere consortia zitten.

Welke domeinen van DigCompEdu moeten meegenomen worden?

Het is de bedoeling om alle competenties inhoudelijk mee te nemen, dus ook alle domeinen van DigCompEdu.

Dient het werkveld betrokken te worden?

Het Kenniscentrum Digisprong heeft een zelfreflectietool Digisnap die al meer dan 23.000 keer is ingevuld door Vlaamse leraren. Er kan dus geen nieuwe bevraging naar het werkveld worden verspreid. Het Kenniscentrum Digisprong kan geraadpleegd worden omtrent de resultaten van deze tool.

Hoe worden de evaluatiecriteria beoordeeld?

Elk criterium wordt beoordeeld en krijgt een puntenscore. Projecten moeten in totaal 60% behalen om in aanmerking te komen voor steun. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de volgende evaluatiecriteria:

 • Mate dat het voorstel inspeelt op de doelstellingen van de oproep (45 punten)
  • Minstens 8 lerarenopleidingen
  • Duidelijke aanpak
  • Plan van aanpak voor implementatie
 • Kwaliteit van het voorstel (35 punten):
  • Competenties en expertise partners
  • Duidelijkheid en meetbaarheid resultaten
  • Haalbaarheid
 • Hefboomeffect van het voorstel (20 punten)
  • Schaalbaarheid
  • Duurzaamheid

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.