Digitale School: lerarenopleiding

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

De Vlaamse Regering geeft in het Regeerakkoord 2019-2024 aan dat ze van innovatie en digitale transformatie een speerpunt van haar beleid maakt, met oog voor samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen. De impact van digitalisering laat zich op meerdere vlakken voelen. Daarenboven volgen digitale en technologische evoluties elkaar razendsnel op. Onze samenleving evolueert naar een netwerk- en informatiesamenleving. Daarom worden vanuit de beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity, stappen gezet voor de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen. Dit werd geconcretiseerd in het concept ‘digitale school’.

Binnen dit algemene kader focust VLAIO zich op de vorming en de digitale vaardigheden van de toekomstige leerkracht. Door aandacht te hebben voor digitale vaardigheden kunnen leerkrachten deze ook meenemen in hun toekomstig klaslokaal waarbij zij de leerlingen kunnen ondersteunen om hun weg te vinden in de sterk gedigitaliseerde maatschappij.

Om hieraan invulling te geven wil deze oproep het DigCompEdu kader, zoals vertaald door het kenniscentrum Digisprong binnen het departement Onderwijs & Vorming, inbedden binnen alle lerarenopleidingen. Hierbij beoogt de oproep dat de inbedding gebeurt vanuit vier consortia binnen de volgende clusters:

  • Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs
  • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs
  • Educatieve graduaats- en bacheloropleiding voor secundair onderwijs
  • Educatieve master voor secundair onderwijs en voor kunstvakken

Samengevat

Voor wie?
De vier consortia die hiernaast worden vermeld
Voor wat?
Inbedding van het DigCompEdu kader binnen alle lerarenopleidingen
Bedrag
Maximaal € 350.000 per project

Delen:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.