Digitale School: lerarenopleiding

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie komt in aanmerking voor de subsidie digitale school?

De doelgroep van deze oproep zijn consortia van instellingen die een lerarenopleiding aanbieden als vermeld in artikel II.111 van de codex hoger onderwijs.

Er is steeds één indienende hogeschool/universiteit die als contactpunt voor VLAIO richting het consortium fungeert.

Een onderneming kan geen partner zijn en kan enkel optreden als onderaannemer voor externe kennisinbreng. De onderneming kan aldus ook zelf geen aanvraag indienen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.