Digitale School: lerarenopleiding

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat houdt de subsidie digitale school in?

Concretiseren van de verschillende domeinen uit het kader via een participatief traject van minstens 8 lerarenopleidingen binnen de gekozen cluster.

De domeinen worden als volgt omschreven:

  • Domein 1: Professionele betrokkenheid.
  • Domein 2: Gebruiken, vinden, creëren en delen van digitaal lesmateriaal.
  • Domein 3: Gebruik van digitale tools voor lesgeven en leren.
  • Domein 4: Digitaal toetsen en evalueren.
  • Domein 5: Gebruik van digitale technologieën voor de ondersteuning van leerlingen.
  • Domein 6: Aanleren van digitale competenties aan leerlingen.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande materialen zodat dubbel werk wordt vermeden. Het Kenniscentrum Digisprong biedt heel wat ondersteunende materialen aan rond DigCompEdu.

Voor materiaalgebruik en/of -ontwikkeling dient er samengewerkt te worden met het kenniscentrum Digisprong. De associatie overstijgende aanpak wordt hierbij benadrukt. Aanpassingen noodzakelijk om binnen de specifieke organisatie(cultuur) te passen zijn toegestaan.

Ondersteuning van de implementatie van de verschillende competenties bij de verschillende lerarenopleidingen.

Hierbij staat het consortium in voor de effectieve ondersteuning aan alle lerarenopleidingen binnen de gekozen cluster om de concretisering te implementeren in de opleiding. Hiervoor wordt in de aanvraag een plan van aanpak opgenomen die aandacht heeft voor een associatie overstijgende aanpak.

Wat komt niet in aanmerking?

Het herwerken van het bestaande DigCompEdu kader zoals opgemaakt door het kenniscentrum Digisprong.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.