Digitale School: lerarenopleiding

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Mijn project is goedgekeurd, wat nu? 

Projectduur

De subsidie wordt maximaal toegekend voor een periode van 24 maanden.

Het project start ten vroegste op de datum van indiening en ten laatste 4 maanden na de beslissing;

Vanaf de aanvraag kunnen vervolgens kosten ingebracht worden. De aanvrager kan op eigen risico beslissen om het project te starten in de periode tussen de aanvraag en de beslissing.

Rapportering en uitbetaling 

De steun zal worden uitbetaald in 3 schijven:

  • Een eerste schijf van 30% kan via het digitaal portaal worden aangevraagd na de beslissing tot toekenning van de subsidie en op voorwaarde dat de indiener verklaart dat het project is gestart.
  • Een tweede schijf van 40% kan schriftelijk worden aangevraagd op voorwaarde dat het project voor 60% is gerealiseerd en er een tussentijds kwantitatief en kwalitatief verslag wordt ingediend.
  • Een derde schijf van 30% kan via het digitaal portaal worden aangevraagd, binnen de 6 maanden na afloop van het project en op voorwaarde dat de indiener een kwantitatief en kwalitatief eindverslag indient en alle bewijsstukken van gerealiseerde ontvangsten en gemaakte kosten overmaakt. Deze laatste schijf zal uitbetaald worden in de mate dat het saldo is verschuldigd, zoals moet blijken uit een positief inspectieverslag van VLAIO.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.