Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

VLAIO werkt aan vernieuwde modaliteiten voor het COOCK programma. Alle projectaanvragen van 1 februari 2023 zullen hieraan onderworpen zijn. Bij de volgende oproep (vermoedelijk in februari 2023) worden de vernieuwingen toegelicht.

Wat

COOCK-projecten hebben tot doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen. 

Een COOCK-project bestaat uit 2 complementaire delen: 

  • Deel A is gericht op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennis-verspreidingsactiviteiten voor een zo ruim mogelijke overdracht van de (basis)onderzoeksresultaten naar ondernemingen. Enkel dit deel komt (via een resultaatsverbintenis) voor steun in aanmerking binnen het COOCK-programma. Het basissteunpercentage voor deze activiteiten is 50%. Afhankelijk de behaalde KPI’s in de resultaatsverbintenis kan tot 50% extra steun bekomen worden.
  • Deel B is een bundeling van alle ondernemingsspecifieke projecten gericht op het evalueren en het toepassen door ondernemingen van de in deel A overgedragen technologie en/of kennis, waarbij minstens de inzetbaarheid en de economische haalbaarheid in een ondernemingsspecifieke context worden geëvalueerd. Ondernemingen kunnen voor deze projecten steun aanvragen binnen de reguliere steunkanalen van Agentschap Innoveren & Ondernemen (of op Europees niveau).

Wettelijk kader

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail