Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

VLAIO werkt aan vernieuwde modaliteiten voor het COOCK programma. Alle projectaanvragen van 1 februari 2023 zullen hieraan onderworpen zijn. Bij de volgende oproep (vermoedelijk in februari 2023) worden de vernieuwingen toegelicht.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten (basissteun) + max. 50% additionele steun, met resultaatsverbintenis. Deze resultaatsverbintenis omvat de bereikte KPI’s en de totale omvang opgestarte unieke ondernemingsspecifieke projecten gelinkt aan deel A. 

De voorwaarden waaraan de projectkosten en de additionele steun dienen te voldoen, staan in de handleiding bij het kostenmodel en de COOCK-handleiding.

COOCK-project

 • 1 oproep per jaar
 • online indienen: voor de uiterste indiendatum (najaar - cf. oproeppagina) 
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK-project clusterbeleid

 • aantal oproepen i.f.v. het clusterbeleid
 • online indienen (tijdstip af te stemmen met betrokken clusterorganisaties)
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK-CORNET

 • 2 oproepen per jaar (zie nieuwsbericht op www.vlaio.be/cornet
 • indienen: één indiendatum per oproep (zie: www.cornet.online)
 • duurtijd deel A: max. 2 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail