Festival sfeerbeeld - foto door aditya chinchure van unsplash.com

Voorschot voor organisatoren van evenementen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welk voorschot kan ik krijgen?

De terugbetaalbare voorschotten bedragen minimum € 25.000 en maximum € 1.800.000 euro. 

Het terugbetaalbaar voorschot mag maximaal 60% van de totale kost van het event bedragen, exclusief voeding en drank. 

De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

De steun wordt in één schijf uitbetaald.

Wanneer moet ik het voorschot terugbetalen?

Als het event doorgaat zal de ondernemer het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event.

Voor een evenementenreeks, waarbij bijvoorbeeld enkele evenementen doorgingen en andere niet, wordt een proportionele verdeling gemaakt van het terug te betalen bedrag (bijvoorbeeld 10 concerten waarvan er zes doorgingen en vier niet, dan wordt 6/10de van het voorschot terugbetaald).

Wanneer moet ik het voorschot niet terugbetalen?

Het voorschot moet niet terugbetaald worden indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Welke vergoeding moet ik betalen?

In ruil voor de steun is de steunaanvrager, naar analogie met de waarborgpremie, een vergoeding verschuldigd van 2%. VLAIO betaalt 2% van de toegekende steun niet uit. Dit ingehouden bedrag moet door de steunaanvrager wel terugbetaald worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen als het evenement doorgaat.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team evenementensector

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail