Festival sfeerbeeld - foto door aditya chinchure van unsplash.com

Voorschot voor organisatoren van evenementen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het voorschot voor evenementen?

Het terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren creëert werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten.

De derde oproep richt zich naar

  • evenementen in de maand juni 2021 (aanvragen in te dienen voor 6 april 2021 12.00 uur)
  • evenementen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 (aanvragen in te dienen voor 3 mei 2021 12.00 uur)

Welke evenementen komen in aanmerking?

Een evenement is een bijeenkomst van mensen, met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden, dat doorgaat op een bepaalde plaats binnen het Vlaamse Gewest en een op voorhand bepaald tijdstip. Als de steunaanvrager een operationele exploitatiezetel heeft binnen het Vlaamse Gewest mag het evenement ook doorgaan binnen het Brusselse Gewest.

Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschappelijke waarde. 

De steunaanvrager is een onderneming met een van de volgende rechtsvormen:

  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert
  • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
  • een vereniging zonder winstoogmerk
  • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven

De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in het Vlaams Gewest indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team evenementensector

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail