Je kan dit voorschot niet meer aanvragen.

Wat is het voorschot voor evenementen?

Het terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren creëert werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020.

Welke evenementen komen in aanmerking?

Een evenement is een bijeenkomst van mensen, met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden, dat doorgaat op een bepaalde plaats binnen het Vlaamse Gewest en een op voorhand bepaald tijdstip. 

Het evenement heeft een eigen management en een economische, reputationele of maatschappelijke waarde. 

De steunaanvrager is een onderneming met een van de volgende rechtsvormen:

  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert
  • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
  • een vereniging zonder winstoogmerk
  • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven

De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in het Vlaams Gewest indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest. 

Wettelijk kader

Het besluit kan hier ingekeken worden via een nota aan de Vlaamse Regering en het Besluit van de Vlaamse Regering.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail