Geothermische warmte voor klimatisatie

Technologienummer
201091
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Tekstuele wijziging

Investeringen voor het aanwenden van geothermische warmte voor klimatisatie. Indien de geothermische warmte (ook deels) ingezet wordt als proceswarmte, kan de technologie (voor dat deel) aangevraagd worden onder T 201050.

De investeringen in deze technologie mogen in het kader van een dienstverleningscontract ter beschikking worden gesteld aan maximaal één andere onderneming. Deze moet ook voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 tot en met 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2024.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten. Bij deze aanvraag mogen ook optionele componenten worden toegevoegd.

Essentiële componenten

 • geothermisch systeem bestaande uit boorwerkzaamheden, pompen, leidingsysteem tot koppeling met het verdeelnet (exclusief afgiftesysteem), warmtewisselaar tussen bodem- en gebouwcircuit, installatiekosten, meet- en regelapparatuur

Optionele componenten

 • warmtepomp en bijhorend buffervat

Niet-steunbare componenten

 • afgiftesysteem
 • geothermisch systeem voor productie van elektriciteit

Tips bij de aanvraag

 • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
 • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële en optionele componenten.
 • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
 • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
 • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
 • 22,50% voor een kmo
 • 11,25% voor een grote onderneming
Venster sluiten

Wat als de investering ook wordt gebruikt voor privédoeleinden?

De subsidie wordt enkel toegekend op het beroepsgedeelte van de investering. Bij gemengd gebruik wordt pro rata steun toegekend op basis van de verhouding tussen het privé en beroepsgebruik van de investering.