Wijzigingen aan Thematische ICON-projecten

De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen worden binnenkort afgesloten. Enkel projectvoorstellen waarvan de vooraanmelding wordt ingediend voor 1 februari 2024 worden nog geëvalueerd.

1. In het kader van de Vlaamse beleidsplannen artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) lanceert VLAIO voor de derde keer oproepen voor ICON-projecten binnen deze thema’s. Vooraanmelding van projectvoorstellen is verplicht en enkel projectvoorstellen die de preselectie succesvol doorlopen hebben, kunnen ingediend worden. Vooraanmeldingen kunnen doorlopend ingediend worden vanaf begin september tot uitputting van de budgetten. Meer informatie in dit nieuwsbericht Nieuwe oproepen met continue indiening voor ICON projecten rond artificiële intelligentie en cybersecurity. We raden je ook aan om een voorbespreking aan te vragen met een VLAIO bedrijfsadviseur. 2. Binnen het Beleidsplan Artificiële Intelligentie werd er zopas ook een nieuwe AMAI-oproep (deadline 18 september) gelanceerd door het Kenniscentrum Data en Maatschappij en Scivil. De projectoproep staat open voor 2 types projectvoorstellen: projecten die een AI oplossing uitwerken en projecten die digitale inclusie bevorderen. Projecten kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit minimum 2 organisaties. Ook Vlaamse bedrijven met expertise in technologie of AI kunnen deelnemen. Meer info op de website amai.vlaanderen/oproep.

In het kader van de Vlaamse beleidsplannen artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) lanceert VLAIO voor de tweede keer oproepen voor ICON projecten binnen deze thema’s. Indienen kan tot 20 augustus 2021 na een verplichte vooraanmelding met deadline 14 april 2021. De template voor de vooraanmelding wordt binnenkort beschikbaar gemaakt. Zodra meer informatie beschikbaar is, wordt deze maatregel aangepast. Meer informatie in dit nieuwsbericht Tweede oproep voor thematische ICON-projecten rond artificiële intelligentie en cybersecurity.

Vanaf 12 oktober 2020 wordt er gewerkt met een nieuw kostenmodel. Let dus op dat je met de juiste bedragen/templates aan de slag gaat bij de aanvraag van deze subsidie. Meer uitleg hierover vind je via dit nieuwsbericht Nieuw VLAIO-kostenmodel vanaf vandaag van toepassing.

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij deze subsidie van VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.