Ontwikkelingsproject

Laatst gewijzigd op 22 aug 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's en grote ondernemingen
Voor wat
uitvoeren van innovatieve ontwikkelingsprojecten
Subsidie
van 25% tot 50% (min. € 25.000 en max. € 3 mln. steun)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 25% tot 50% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 25.000) voor de uitvoering van bepaalde ontwikkelingsprojecten.

Ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld  voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. Ook de ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komt in aanmerking als het om steunbare activiteiten gaat.

Wie komt in aanmerking

Deze steun is bedoeld voor alle ondernemingen met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe). Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

 • Definitie: project gericht op de concrete realisatie van een innovatie;
 • Duur: maximum 24 maanden;
 • Steunbedrag: gevraagde steun van minimaal € 25.000 en maximaal € 3 miljoen;
 • Basissteun: 25% van de aanvaarde kosten;
 • Verhoging van het basissteunpercentage:
  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming;
  • Het totale steunpercentage is begrensd tot 50%;
 • Voor activiteiten in een latere fase van de ontwikkeling (demonstratoren, opschalingen, piloten) gelden bovendien volgende voorwaarden:
  • de kosten voor dit projectdeel worden beperkt tot maximaal € 1.000.000 steun;
  • voor dergelijk project met (een gedeelte van de) activiteiten in de latere fasen van een ontwikkeling kan de projectduur, mits motivering, worden verlengd tot 4 jaar.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt ingediend.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de invuldocumenten te verkrijgen op de website vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject/aanvraag-en-evaluatieprocedure. Een sterk onderbouwde businesscase is noodzakelijk bij het aanvragen van een ontwikkelingsproject.

De subsidie-aanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail