Financieringsadvies op maat

Een onderneming heeft in de start- of uitbreidingsfase vaak behoefte aan extra financiële middelen. Denk maar aan nieuwe investeringen of omwille van snelle groei, waardoor ook openstaande vorderingen op klanten snel kunnen stijgen. De diverse overheden hebben instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van jouw bankpositie.

De overheid wil zich met deze mogelijkheden zeker niet in de plaats stellen van bankfinanciering, doch juist aanvullend optreden voor het beschikbaar stellen van bijkomende middelen.

Onze bedrijfsadviseurs adviseren je graag over de verschillende financieringsmogelijkheden zoals onder meer achtergestelde leningen, waarborgen, crowdfunding en risicokapitaal. Daarnaast kunnen ze je ook adviseren voor welke subsidie je in aanmerking zou kunnen komen.

Voor wie?

Ondernemers die willen aftoetsen of er mogelijke subsidies of financieringsmaatregelen vanuit de overheid zijn om hun project te ondersteunen.

Wat kan je verwachten?

Advies over de mogelijkheden op vlak van subsidies en financiering.

Hoe pakken we dit aan?

We geven individueel advies.

Partner
VLAIO