Wijzigingen aan Microkredieten van microStart

Ook microStart blijft de ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet financieren in deze coronacrisis. Voor elk microkrediet dat verstrekt wordt, zal steeds een uitstel van terugbetaling van maximaal 3 maanden voorgesteld worden. Daarnaast werd er een nieuw krediet voor dringende cashflowbehoefte gecreëerd: mS Express microkrediet is een krediet tot € 2000, zonder waarborgstelling om snel je cashflowbehoeften op te lossen. Je krijgt een beslissing binnen de 48 uur via telefonisch of online gesprek. In samenwerking met Fund For Good biedt microStart ook een extra renteloze lening van € 1.000 zonder waarborgstelling aan. Voor informatie zie microstart.be/nl/nieuws/microstart-gemobiliseerd-om-de-micro-ondernemers-tijdens-de-covid-19-epidemie-te-steunen.
Gewijzigd op
Er werd een rubriek toegevoegd over Funds For Good Philanthropy. Deze organisatie helpt om mensen zonder vast werk (werkzoekenden, interims) maar met energie en goede ideeën, als ondernemer opnieuw hun plek op de arbeidsmarkt in te nemen. Zij kent in dit kader leningen op eer (of leningen van het eigen vermogen) toe in combinatie met microkredieten verstrekt door één van hun partners (in Vlaanderen is dat microStart). Meer informatie kan je terugvinden op www.fundsforgood.eu.
Gewijzigd op
In 2014 opende microStart een agentschap in Antwerpen. De contactgegevens werden aangepast.
Gewijzigd op