Wijzigingen aan Microkredieten van microStart

De intrestvoeten van de leningen werden verhoogd. Voor de formule Jump (voor starters, of starters van minder dan een jaar oud) geldt er een rentevoet vanaf 12,13%. Voor de formule Boost (voor wie al meer dan een jaar een zaak heeft) bedraagt de intrestvoet 11,13%.

Sinds 2 december 2022 werden de intrestvoeten van de leningen verhoogd. Voor de formule Jump (voor starters, of starters van minder dan een jaar oud) geldt er een rentevoet vanaf 11,9%. Voor de formule Boost (voor wie al meer dan een jaar een zaak heeft) bedraagt de intrestvoet 10,9%.

microStart verhoogde de intrestvoeten van haar leningen: Voor de formule Jump (voor starters, of starters van minder dan een jaar oud) bedraagt de intrestvoet nu 10,4%. Voor de formule Boost (voor wie al meer dan een jaar een zaak heeft) bedraagt de intrestvoet 9,4%.

Ook microStart blijft de ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet financieren in deze coronacrisis. Wie door de beperkende maatregelen van de overheid wordt getroffen kan nog steeds een uitstel van terugbetaling vragen voor de kredieten. Dit wordt per project bekeken. Naast het reguliere aanbod lanceerde microStart een relanceplan. Momenteel zit men in de derde fase en kunnen starters en ondernemers die de gevolgen van de COVID-19 crisis ondervinden sinds 1 oktober 2020 een 'Microstart Groeilening' aanvragen. Een microkrediet van € 500 tot € 20.000, aangevuld met een 'Erelening' zonder interest van maximum € 5.000 of 1/3e van het totaal benodigde bedrag, voor de financiering van kasmiddelen, voorraad, uitrusting, investeringen enz.... De kredieten van microStart zijn toegankelijk voor zowel eenmanszaken in bij- en hoofdberoep, vennootschappen als vzw's. Meer hierover kan je terugvinden in de rubriek Bijkomende kredieten tijdens coronacrisis.

Ook microStart blijft de ondernemers die geen toegang hebben tot een bankkrediet financieren in deze coronacrisis. Voor elk microkrediet dat verstrekt wordt, zal steeds een uitstel van terugbetaling van maximaal 3 maanden voorgesteld worden. Daarnaast werd er een nieuw krediet voor dringende cashflowbehoefte gecreëerd: mS Express microkrediet is een krediet tot € 2000, zonder waarborgstelling om snel je cashflowbehoeften op te lossen. Je krijgt een beslissing binnen de 48 uur via telefonisch of online gesprek. In samenwerking met Fund For Good biedt microStart ook een extra renteloze lening van € 1.000 zonder waarborgstelling aan.
Voor informatie zie microstart.be/nl/nieuws/microstart-gemobiliseerd-om-de-micro-ondernemers-tijdens-de-covid-19-epidemie-te-steunen.