Wijzigingen aan Vlaams Audiovisueel Fonds: subsidies voor de film, media en game sector

Het VAF werkt bij zowel het Filmfonds, Mediafonds en Gamefonds met vooraf vastgestelde uiterste indieningstermijnen (deadlines). Deze indieningstermijnen voor aanvragen worden voor ieder jaar vastgelegd en worden uiterlijk tegen 1 november van ieder jaar gepubliceerd op de website van het Fonds: www.vaf.be/deadlines.
Gewijzigd op