Screen Flanders

Laatst gewijzigd op 2 dec 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de audiovisuele sector
Voor wat
audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen
Terugbetaalbaar voorschot
op netto-ontvangsten van max. € 400.000 per project

Wat houdt de maatregel in

Via Screen Flanders verstrekt het Agentschap Innoveren & Ondernemen maximum € 400.000 steun aan audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. De steun wordt toegekend via een oproepprocedure. Jaarlijks worden drie oproepen georganiseerd.

De deadline voor de derde oproep was 29 november 2019.

Wie komt in aanmerking

De steunaanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de steunaanvrager is een onderneming als vermeld in artikel 3,1° van het decreet van 16 maart 2012;
 • de steunaanvrager is een audiovisueel productiehuis;
 • de steunaanvrager heeft een operationele exploitatiezetel met aantoonbare en continue activiteit in België;
 • de steunaanvrager is een onafhankelijke producent;
 • er is geen dominerende invloed van een administratieve overheid op het beleid van de steunaanvrager;
 • de steunaanvrager is geen onderneming in moeilijkheden en heeft geen procedure lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;
 • de steunaanvrager heeft geen ingebrekestellingen of juridische procedures lopen die de realisatie van het project in de weg kunnen staan.

Voor meer info zie www.screenflanders.be/nl/steunaanvraag/wie-kan-steun-aanvragen.

Wat komt in aanmerking

Het audiovisuele werk waarvoor men steun kan aanvragen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het is een lange fictie-, documentaire- of animatiefilm of een fictie-, documentaire- of animatiereeks. Een reeks moet bestaan uit minstens drie afleveringen;
 • het heeft een duur van minimaal 60 minuten;
 • er worden minimaal € 250.000 (excl. btw) aan in aanmerking komende uitgaven gerealiseerd;
 • het is ingediend vóór de eerste opnamedag;
 • op het moment van de aanvraag kan men aantonen dat voor het project reeds 50% van de financiering beschikbaar is;
 • het voldoet minstens aan drie (animatie) of aan vier (fictie en documentaire) van de culturele voorwaarden (zie www.screenflanders.be/nl/steunaanvraag/voor-welke-projecten);
 • het is al maximaal één keer ingediend en kreeg bij de vorige indiening geen steun;
 • het staatssteunpercentage overschrijdt de maximaal toegelaten drempel niet.

De volgende werken komen zeker niet in aanmerking:

 • werken die aanzetten tot haat of tot rassenhaat;
 • werken die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden;
 • reclame en informatie-, ontspannings-, nieuws- of sportprogramma’s.

Voor meer informatie zie www.screenflanders.be/nl/steunaanvraag/voor-welke-projecten.

  Omvang steun

  De maximale steun per project bedraagt € 400.000. 

  Het steunbedrag dat wordt toegewezen is afhankelijk van het gevraagde bedrag in de aanvraag en de gepresenteerde in aanmerking komende uitgaven, die minimaal € 250.000 moeten bedragen. De steun wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. De steun wordt terugbetaald met alle netto-ontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het audiovisuele werk. Van deze netto-ontvangsten wordt een percentage terugbetaald dat overeenkomt met de verhouding van de totale steun die verleend is, ten opzichte van de totale financiering van het audiovisuele werk.

  Zie www.screenflanders.be/nl/steunaanvraag/steunbedrag voor meer info.

  Aanvraagprocedure

  Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend.

  De deadlines voor 2019 zijn:

  • Oproep 1: 1 maart 2019 om 12 uur;
  • Oproep 2: 6 september 2019 om 12 uur;
  • Oproep 3: 29 november 2019 om 12 uur.

  De steunaanvraag dient te gebeuren volgens de procedure en op basis van de documenten die daarvoor ter beschikking worden gesteld op www.screenflanders.be/nl/steunaanvraag/aanvraagprocedure.

  Uitbetalingsprocedure

  De uitbetaling gebeurt in 3 schijven van respectievelijk 40% (wanneer 80% van de totale financiering en 50% van het Belgische federale Tax Shelterbedrag beschikbaar is), 30% (wanneer het project lopende is) en 30% (wanneer de in aanmerking komende uitgaven zijn bewezen). Zie www.screenflanders.be/nl/toegekende-steun/uitbetaling voor meer info.