Screen Flanders

Laatst gewijzigd op 12 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de audiovisuele sector
Voor wat
audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen
Terugbetaalbaar voorschot
op netto-ontvangsten van max. € 400.000 per project

Wat houdt de maatregel in

Via Screen Flanders verstrekt Agentschap Innoveren & Ondernemen terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten van maximum € 400.000, aan audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. Lange fictie-, documentaire- of animatiefilms en animatiereeksen komen in aanmerking voor steun.

Elke euro die aan een producent wordt toevertrouwd, moet op zijn minst € 1 audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest opbrengen.

Wie komt in aanmerking

De steunaanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de steunaanvrager is een onderneming als vermeld in artikel 3,1° van het decreet van 16 maart 2012;
 • de steunaanvrager is een audiovisueel productiehuis;
 • de steunaanvrager heeft een operationele exploitatiezetel met aantoonbare en continue activiteit in België;
 • de steunaanvrager is een onafhankelijke producent;
 • er is geen dominerende invloed van een administratieve overheid op het beleid van de steunaanvrager;
 • de steunaanvrager is geen onderneming in moeilijkheden en heeft geen procedure lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;
 • de steunaanvrager heeft geen ingebrekestellingen of juridische procedures lopen die de realisatie van het project in de weg kunnen staan.

Wat komt in aanmerking

Het audiovisuele werk waarvoor men steun kan aanvragen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het is een lange fictie-, documentaire- of animatiefilm of een fictie-, documentaire- of animatiereeks. Een reeks moet bestaan uit minstens drie afleveringen;
 • het heeft een duur van minimaal 60 minuten;
 • er worden minimaal € 250.000 (excl. btw) aan in aanmerking komende uitgaven gerealiseerd;
 • het is ingediend vóór de eerste opnamedag;
 • op het moment van de aanvraag kan men aantonen dat voor het project reeds 50% van de financiering beschikbaar is;
 • het voldoet minstens aan drie (animatie) of aan vier (fictie en documentaire) van de culturele voorwaarden;
 • het is al maximaal één keer ingediend en kreeg bij de vorige indiening geen steun;
 • het staatssteunpercentage overschrijdt de maximaal toegelaten drempel niet.

De volgende werken komen zeker niet in aanmerking:

 • werken die aanzetten tot haat of tot rassenhaat;
 • werken die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden;
 • reclame en informatie-, ontspannings-, nieuws- of sportprogramma’s.

  Omvang steun

  De steun wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. ‘Terugbetaalbaar’ betekent in deze context dat je verplicht bent terug te betalen indien er inkomsten zijn, maar dat deze verplichting vervalt bij het ontbreken van inkomsten. Dat betekent ook dat de terugbetaling losgekoppeld wordt van het steunbedrag. De terugbetaling kan lager, maar bij veel inkomsten evenzeer hoger zijn dan het steunbedrag.

  Per project kan je tot € 400.000 steun bekomen. Hoewel er veel aspecten worden meegenomen in de beoordeling is de ‘hefboom’ een belangrijk criterium.

  Hefboom = in aanmerking komende uitgaven / steunbedrag

  Het steunbedrag is echter beperkt door de volgende regels:

  • de steun is maximaal gelijk aan de in aanmerking komende uitgaven. De hefboom moet dus minstens 1 zijn;
  • de totale staatssteun.

  Aanvraagprocedure

  Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend. Er zal gewerkt worden met een gesloten steun-enveloppe. Een cultureel en economisch samengestelde jury zal de projecten beoordelen op basis van vastgelegde criteria, en zal een rangschikking van de projecten opmaken. De aanvragen worden in dalende volgorde gerangschikt volgens hun totaalscore. De steun-enveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, in afnemende volgorde tot uitputting ervan. De betreffende ondernemingen zijn in dit geval gunstig gerangschikt.

  De deadlines 2018 zijn:

  • Oproep 1: 9 maart 2018;
  • Oproep 2: 7 september 2018;
  • Oproep 3: 30 november 2018.