Tussenkomst bij opleiding in een competentiecentrum van VDAB

Laatst gewijzigd op 8 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
opleiding van bepaalde werknemers in de VDAB opleidingscentra
Subsidie
van 25% tot 100% vrijstelling van betaling

Wat houdt de maatregel in

De VDAB organiseert in haar opleidingscentra trainingen en opleidingen voor werknemers op vraag van de werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Voor bepaalde categorieën van werknemers kan echter een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van betaling worden bekomen.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich zowel tot kmo's als grote ondernemingen. Ook vzw's kunnen voor hun werknemers genieten van deze vrijstellingen.

Omvang steun

Voor volgende categorieën van werknemers kan er een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van betaling worden bekomen:

  • de risicowerknemers, jonger dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en die geen secundair onderwijs met volledig leerplan meer volgen, op voorwaarde dat zij de opleiding starten binnen de eerste 2 jaar na indienstneming: 100%;
  • de risicowerknemers die de opleiding starten binnen de eerste 6 maand na indienstneming: 50%;
  • de werknemer die met werkloosheid wordt bedreigd ingevolge collectief of individueel ontslag of de werknemer die behoort tot een onderneming in moeilijkheden: 100%;
  • werknemer die met werkloosheid wordt bedreigd ingevolge collectief of individueel ontslag of de werknemer die behoort tot een onderneming in moeilijkheden;
  • vermindering op bedrijfsgrootte: de werkgever heeft maximum 25 werknemers in dienst:
    • < 10 werknemers: 50%;
    • 10 t/m 25 werknemers: 25%;
  • de werknemer kan om medische redenen zijn huidige functie niet meer uitoefenen (medische ongeschiktheid): 100%.

Ingevolge de afstemming op de Europese regelgeving (waarin per opleidingsproject een bepaald steunbedrag niet mag overschreden worden), kan de VDAB de onderneming vragen de kost van het totale opleidingsproject (waaronder de loonkost van de betrokken werknemer, de verplaatsingskosten, ...) mee te delen.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.