Energiepremies netbeheerders Fluvius en Elia

Laatst gewijzigd op 4 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie
Energiepremies
de grootte van de premie varieert in functie van het type

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen kunnen een aantal premies ontvangen van Fluvius wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler) uitgevoerd in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor specifieke energiebesparingsprojecten na de uitvoering van een energiestudie. Deze premies worden verstrekt door de elektriciteitsnetbeheerder Fluvius in overleg met de Vlaamse overheid (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - VEKA). Per kalenderjaar wordt een actieplan afgesproken met de Vlaamse overheid.

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om een investeringspremie te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden.

Wie komt in aanmerking

De premies van Fluvius richten zich tot professionele energieverbruikers voor energiebesparende en hernieuwbare energie investeringen in bestaande niet-woongebouwen. Dit zijn dus kmo's en grote ondernemingen alsook organisaties (incl. vzw's). De premie van Elia richt zich tot energieverbruikers aangesloten op het lokaal vervoersnet.

  Wat komt in aanmerking

  Energiepremies van Fluvius 

   Volgende acties in 2020 en 2021 zijn gericht naar ondernemingen (premies niet-woongebouwen):

   • premie* voor dakisolatie en zolderisolatie (+asbestverwijdering)

   • premie* voor buitenmuurisolatie (+asbestverwijdering)

   • premie* voor vloerisolatie en kelderisolatie

   • premie* voor hoogrendementsbeglazing

   • premie* voor relighting

   • premie** voor warmtepomp

   • premie** voor zonneboiler

   • premie** voor warmtepompboiler

   • premie*** na energiestudie -  www.energiesparen.be/netbeheerder/premie_na_energieaudit.

   *investeringen in een bestaand gebouw aangesloten voor 1/1/2006 op het elektriciteitsdistributienet
   **investeringen in gebouw aangesloten voor 1/1/2014 op het elektriciteitdistributienet of stedenbouwkundige aanvraag voor 1/1/2014 ... of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend werd, waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en tijdige indiening van de EPB-aangifte
   *** investeringen (processen-technieken) die gebeuren in een bestaand gebouw ouder dan 5 jaar

   Premie van Elia als netbeheerder

   De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om een investeringspremie te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden. De premie bedraagt maximaal € 200.000. Meer info op www.elia.be (REG-actieplan).

   Omvang steun

   De grootte van de premie van Fluvius varieert in functie van het type en kan je nagaan op de website van deze netbeheerder. 

   Voor de premie na energiestudie van Fluvius is het steunbedrag € 0,035 per bespaarde primaire kWh op jaarbasis met een maximum steunbedrag van € 25.000 per energiethema. De premie geldt enkel voor 'state of the art' of best beschikbare technieken en dus niet voor vanzelfsprekende technieken (technologieën die de standaard intussen zijn). In het geval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. Via het MS Excel-bestand van de premieaanvraag kan je de IRR na belastingen en de terugverdientermijn van de geplande investering berekenen. De terugverdientijd dient minimaal 2 jaar te zijn. Dit bestand moet bij de aanvraag worden gevoegd. Na goedkeuring van de aanvraag kan de investering aangevat worden.

   Voor investeringen met eindfacturen 2020 en 2021 kan men respectievelijk de energiepremies van 2020 en 2019 aanvragen. Alle facturen van de investering die niet ouder zijn dan 12 maanden moet je bundelen in de aanvraag.

   Cumulering

   De premies kunnen worden gecumuleerd met:

   Blijf op de hoogte

   Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.