Energiepremies netbeheerders

Laatst gewijzigd op 18 feb 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie
Energiepremies
de grootte van de premie varieert in functie van het type

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen kunnen een aantal premies ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler) uitgevoerd in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor specifieke energiebesparingsprojecten na de uitvoering van een energie-audit of energiestudie. 

Deze premies worden verstrekt door de elektriciteitsnetbeheerder Fluvius in overleg met de Vlaamse overheid. Per kalenderjaar wordt een actieplan afgesproken.

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om een investeringspremie te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden.

Wie komt in aanmerking

De premies van Fluvius richten zich tot professionele energieverbruikers voor energiebesparende en hernieuwbare energie investeringen in bestaande niet-woongebouwen. Dit zijn dus kmo's en grote ondernemingen alsook organisaties (incl. vzw's). De premie van Elia richt zich tot energieverbruikers aangesloten op het lokaal vervoersnet.

Wat komt in aanmerking

Premies van Fluvius (fusie van Eandis en Infrax)

Volgende acties in 2019 en 2020 zijn gericht naar ondernemingen (premies niet-woongebouwen):

  • premie voor dakisolatie en zolderisolatie*;

  • premie voor buitenmuurisolatie*;

  • premie voor vloerisolatie en kelderisolatie*;

  • premie voor hoogrendementsbeglazing*;

  • premie voor relighting*;

  • premie voor warmtepomp**;

  • premie voor zonneboiler**;

  • premie voor warmtepompboiler**;

  • premie voor REG-steun**** na energie-audit of energiestudie*** -  www.energiesparen.be/netbeheerder/premie_na_energieaudit.

(*investeringen in een bestaand gebouw aangesloten voor 1/1/2006 op het elektriciteitsdistributienet - **investeringen in gebouw aangesloten voor 1/1/2014 op het elektriciteitdistributienet of stedenbouwkundige aanvraag voor 1/1/2014 - *** investeringen die gebeuren in een bestaand gebouw (processen-technieken) ouder dan 5 jaar -**** REG staat voor Rationeel Energie Gebruik)

Premie van Elia als netbeheerder

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om een investeringspremie te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden. De premie bedraagt maximaal € 200.000. Meer info op www.elia.be (REG-actieplan).

Omvang steun

De grootte van de premie van Fluvius varieert in functie van het type en kan je nagaan op de website van deze netbeheerder. 

Voor de REG-steun na energie-audit/studie van Fluvius is het steunbedrag € 0,035 per bespaarde primaire kWh op jaarbasis met een maximum steunbedrag van € 25.000 per energiethema. De premie geldt enkel voor 'state of the art' of best beschikbare technieken en dus niet voor vanzelfsprekende technieken (technologieën die de standaard intussen zijn). In het geval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. Via het MS Excel-bestand van de premieaanvraag kan je de IRR na belastingen en de terugverdientermijn van de geplande investering berekenen. De terugverdientijd dient minimaal 2 jaar te zijn. Dit bestand moet bij de aanvraag worden gevoegd. Na goedkeuring van de aanvraag kan de investering aangevat worden.

Voor meer informatie over wat in aanmerking komt en voor de grootte van de premies: contacteer je de website van de distributienetbeheerder. Om na te gaan wie je distributienetbeheerder is, kan je je postcode ingeven op de website van de VREG (www.vreg.be - "Wie is mijn netbeheerder?"). Opgelet! De premies komen van de netbeheerder bij wie je aangesloten bent op het elektriciteitsnet. 

Voor investeringen met eindfacturen 2019 en 2020 kan men respectievelijk de REG-steun van 2019 en 2020 aanvragen. Alle facturen van de investering die niet ouder zijn dan 12 maanden moet je bundelen in de aanvraag.

Cumulering

De premies kunnen worden gecumuleerd met: