Bijberoep: uitkering bij loopbaanonderbreking

Laatst gewijzigd op 26 jan 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemers in bijberoep
Voor wat
ondersteuning tijdens loopbaanonderbreking
Subsidie
in de vorm van een onderbrekingsuitkering

Wat houdt de maatregel in

Ben je een werknemer of ambtenaar met een bijberoep en wens je deze zelfstandige activiteit verder uit te bouwen tijdens een (gedeeltelijke) loopbaanonderbreking, dan kan dit in bepaalde gevallen worden gecombineerd met een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid kan worden toegepast aan werknemers tewerkgesteld:

  • als werknemer in de privésector bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
  • als contractueel of statutair personeel van een autonoom overheidsbedrijf of een lokaal of provinciaal bestuur of andere overheidsdienst: raadpleeg hiervoor het infoblad T1 op ww.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t1-0.
Uitgesloten

Het personeel van de Vlaamse openbare diensten is echter uitgesloten omwille van de overdracht naar de gewesten en gemeenschappen (sinds 02.09.2016), behalve voor de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

Wat komt in aanmerking

Privésector

Tijdskrediet: de onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet mogen worden gecumuleerd met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden als de prestaties volledig worden onderbroken EN; 
  • 24 maanden als de prestaties worden verminderd tot de helft of 60 maanden als de prestaties worden verminderd met 1/5.

Dat mag enkel als je je zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van je tijdskrediet.

Thematisch verlof: de onderbrekingsuitkeringen in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg) mogen worden gecumuleerd met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden als de prestaties volledig worden onderbroken zelfs als er voordien nog nooit een zelfstandige activiteit werd uitgeoefend EN;
  • 24 maanden als de prestaties worden verminderd tot de helft of 60 maanden als de prestaties worden verminderd met 1/5 (of 1/10 in geval van ouderschapsverlof), op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit al werd uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van het thematisch verlof.

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Openbare sector

De onderbrekingsuitkeringen mogen worden gecumuleerd met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden als de prestaties volledig worden onderbroken zelfs als er voordien nog nooit een zelfstandige activiteit werd uitgeoefend*EN;
  • 24 maanden als de prestaties worden verminderd tot de helft of 60 maanden als de prestaties worden verminderd met 1/5 (of 1/10 in geval van ouderschapsverlof), op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit al werd uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van het thematisch verlof.

*Voor contractueel of statutair personeel van een autonoom overheidsbedrijf geldt echter de voorwaarde: enkel als de zelfstandige activiteit al werd uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van het thematisch verlof of loopbaanonderbreking.

Dat geldt voor de aanvragen om een gewone loopbaanonderbreking en voor de aanvragen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg).

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Bedrag uitkering

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van je situatie. Via de tool www.breakatwork.be kan je nagaan op hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof je nog recht hebt en kan je het bedrag van de uitkering nagaan.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor een loopbaanonderbreking en tijdskrediet moet online worden aangevraagd. Meer informatie kan je terugvinden op de RVA-pagina Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Keizerslaan 7
1000 Brussel
België

Telefoon