Bryo StandUp – Bryo StartUp

Springplank voor uitbundig ondernemerstalent.

Bryo werkt vanuit verschillende regio's verspreid over Vlaanderen. Wie deelneemt aan Bryo, wordt begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op de weg liggen voor, tijdens en kort na de opstart of overname van een eigen zaak. We doen dat via gezamenlijke activiteiten tussen gelijkgestemden, maar ook via individuele coaching.

Voor wie?

StandUp

Voor iedereen met ‘goesting’ om te ondernemen die nog niet concreet is opgestart en nog geen ondernemingsplan heeft uitgewerkt.

StartUp

Voor ondernemers met groeipotentieel die  reeds met hun project gestart zijn. Hun bedrijf is uit de startblokken geschoten en dat houdt flink wat uitdagingen in. 

Wat kan je verwachten?

StandUp

Tijdens het StandUp traject kom je 10 keer samen voor een intensieve werkbijeenkomst. Je werkt gespreid over 3/4 maanden samen met een 15-tal andere préstarters en onder begeleiding van coaches verder aan je ondernemingsidee. De andere deelnemers brainstormen mee over jouw idee en geven nieuwe inzichten. Je krijgt antwoord op je individuele vragen van jouw coach en er zijn opdrachten waaraan je zelfstandig kan verder werken. We brainstormen samen en verfijnen jouw ideeën aan de hand van verschillende tools. We denken ook na over een business model en een financieel plan. Op het einde van dit traject evalueren we jouw project op de sterktes en zwaktes en kan je jezelf de grote vraag stellen: doe ik het of doe ik het niet?

Opbouw van het traject

 • sessie 1 – Kick-off  
 • sessie 2 – Design Thinking  
 • sessie 3 – Value Proposition 
 • sessie 4 – Brainstorming + Opportunity Validation 
 • sessie 5 – Lean Canvas // Business Model Canvas   
 • sessie 6 – Go2Market  
 • sessie 7 – Financieel plan & financieringsmogelijkheden  
 • sessie 8 – Opstartmodaliteiten  
 • sessie 9 – Pitchen & presentatietechnieken 
 • sessie 10 - Pitch voor expertenpanel (op afspraak) 

StartUp

Samen met collega-ondernemers vang je het traject aan op een inspirerende locatie. Teambuilding en jullie ondernemersambities staan hier centraal omdat we een hechte groep zullen vormen waarbij we insights en tips maar ook problemen en frustraties in alle vertrouwen delen. Daarnaast voorzien we twee inleidende workshops en identificeren we de uitdagingen waar we de komende maanden aan zullen werken. Gedurende het jaar komen we een 10-tal keer samen met de groep om een specifiek thema te behandelen. Geen externe consultants, theoretische frameworks of algemene lessen maar hands-on workshops op maat van de noden van je groep. Business-fundamenten zoals prijszetting, digitale marketing, sales en strategie zijn vaak voorkomende thema’s. Tijdens de Business dates kom je samen met deelnemers over alle trajecten heen en voel je de echte Bryo vibe! Je krijgt de kans om deel te nemen aan workshops en om ontmoetingen in te plannen met experts en ondernemers. Tijdens een gesprek (one-on-one of one-to-few) helpen zij je verder met je project op basis van de vragen die je hen voorlegt. Tijdens de individuele coaching bespreek je die topics die voor jouw belangrijk zijn. Jouw Bryocoach fungeert  als vertrouwenspersoon, onafhankelijk klankbord en matchmaker binnen het netwerk. 

Hoe pakken we dit aan?

 • intakegesprek met een Bryocoach uit de regio, vaste intapmomenten per regio (ongeveer 2 tot 3  instapmomenten per jaar). 
 • kick-off: een aftrapmoment waarbij de deelnemer kennis maakt met de andere ondernemers uit zijn groep. 
 • maandelijkse groepssessies met focus op inhoud, kruisbestuiving, kennisuitwisseling en inspirerende rolmodellen. 
 • business dates: deelnemers uit alle lopende trajecten krijgen de kans om deel te nemen aan workshops en om ontmoetingen in te plannen met experts en ondernemers. 
 • individuele coaching en antwoord op individuele vragen van de deelnemer 
 • tijdens een opvolggesprek bekijken we samen de uitdagingen voor de toekomst en kunnen we de deelnemer een vervolgaanbod voorstellen (bijvoorbeeld bryo ScaleUp) of doorverwijzen binnen het netwerk van VLAIO

Bryo ScaleUp is er voor ondernemers met een marktklaar  product en een schaalbaar businessmodel.

Kostprijs
StandUp: € 250 (excl. btw, gratis voor studenten) - StartUp: € 500 (excl. btw)
Partner
Voka