ARKimedes

Laatst gewijzigd op 28 jun 2018 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal voorzag durfkapitaal ten behoeve van Vlaamse starters en kmo’s.

Arkimedes investeerde samen met andere private investeerders (limited partners) in daartoe door Arkimedes management erkende risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIV’s) beheerd door private fondsbeheerders (general partners). Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeerden in Vlaamse starters en kmo’s.
Naast elke euro die ARKimedes in een ARKIV investeerde, diende minstens één euro aan private middelen ingebracht te worden. Op deze manier activeerde ARKimedes het beschikbare risicokapitaal in Vlaanderen en konden de investeringsmiddelen voor starters en kmo’s aanzienlijk toenemen teneinde de ‘equity gap’ te dichten.

Er worden geen ARKIV’s meer erkend onder de ARKimedesregeling.

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest of de intentie hebben om zich hier te vestigen én voldoen aan volgende kmo-definitie kunnen voor durfkapitaal aankloppen bij een ARKIV:

Criteria
ko
mo

tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de financieringvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen.

Ingevolge Europese subsidiereglementeringen mogen ARKIV's geen participaties nemen in door overcapaciteit getroffen segmenten van de vervoer-, land-, visserij- en aquacultuursectoren, alsook van de scheepsbouw - en EGKS-sectoren.

Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk

Starters en kmo’s, die beroep willen doen op de ARKimedesregeling, dienen zich met hun businessplan te richten tot één of meerdere ARKIV’s.

Indien een ARKIV wil investeren in uw onderneming dan zal hij een ARK-investering uitvoeren die steeds gepaard gaat met een kapitaalverhoging: naast de bestaande aandeelhouders wordt de ARKIV dus een tijdelijke minderheidsaandeelhouder in uw onderneming.

De nieuwe middelen ingebracht als ARK-investering moeten aangewend worden om ofwel in het Vlaamse Gewest investeringen uit te voeren, ofwel er werkgelegenheid of toegevoegde waarde te creëren.

Om in de toekomst naast risicokapitaalinvesteringen in Vlaamse ‘start-ups’ (de ‘first equity gap’) ook investeringen in ‘scale-ups’ (de ‘second equity gap’) te kunnen uitvoeren, besliste de Vlaamse regering in 2016 om het toegezegd kapitaal van ARKimedes-Fonds II bijkomend met € 50 miljoen te verhogen tot € 210 miljoen. Het maximumbedrag voor ARK-investeringen in een onderneming bedraagt € 20 miljoen per twaalf maanden.

Erkende ARKIIV's

Onderstaande ARKIV’s, erkend onder het tweede ARKimedesfonds, bevinden zich nog in hun investeringsperiode en hebben nog investeringsmiddelen ter beschikking om in nieuwe doelondernemingen te investeren:

  • Capital-E II ARKIV (www.capital-e.be): start-up en early stage fonds, met focus op nano- en micro-elektronica, en nieuwe materialen;
  • Capricorn ICT ARKIV (www.capricorn.be): start-up en early stage ICT-fonds dat zich zich voornamelijk focust op ‘digital healthcare’ en ‘big data’;
  • Capricorn Sustainable Chemistry Fund (www.capricorn.be): start-up en early stage fonds met focus op duurzame grondstoffen, chemie en materialen;
  • Fortino Capital ARKIV (www.fortino.be): een start-up en scale-up fonds dat investeert in Tech, e-commerce en digitale transformatie;
  • Gimv Arkiv Tech Fund II (www.gimv.be): een technologiefonds dat focust op Vlaamse starters en kmo’s binnen het domein van ICT en cleantech;
  • Qbic II Fund ARKIV (www.qbic.be): het tweede interuniversitair spin-off fonds van UGent, VUB, UA en Vito dat financiering verstrekt aan spin-offs actief in life sciences, ICT en  natuur- en ingenieurswetenschappen;
  • V-Bio Ventures Fund I ARKIV (v-bio.ventures): een life science fonds dat in samenwerking met het VIB investeert in start-ups en jonge groeibedrijven (i.e. (bio)farmaceutica, diagnostica en landbouwkundige verbeteringen;
  • Vectis Private Equity III ARKIV (www.vectisparticipaties.be): een kmo-fonds dat risicokapitaal verstrekt aan starters en groeibedrijven in uiteenlopende sectoren;
  • Volta Ventures ARKIV (www.volta.ventures): een ICT-start-up fonds dat zaai en early stage risicokapitaal verstrekt aan internet- en softwarebedrijven.

Evaluatieprocedure

De beheerder van een ARKIV zal, zoals alle risicokapitaalverschaffers, uw businessplan onderzoeken en evalueren. Vervolgens beslist hij autonoom om al dan niet in uw onderneming te investeren. Daarbij hanteert elke ARKIV eigen investeringscriteria, afhankelijk van de investeringsfocus, de samenstelling van de investeringsportefeuille en andere volgens de beheerder relevante factoren.